Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administracja skarbowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-AS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracja skarbowa
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W01,

EK1_U08, EK1_K01

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu funkcjonowania administracji skarbowej w Polsce.

Pełny opis:

Rys historyczny kontroli skarbowej w Polsce

Powstanie Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce (KAS)

Organy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)

Zakres zadań realizowanych przez KAS:

a) kontrole celno- skarbowe

- zakres kontroli celno- skarbowej,

przebieg kontroli (wszczęcie kontroli, prawo złożenia korekty deklaracji)

prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolującego

dokumentowanie przebiegu kontroli

zakończenie kontroli

wszczynanie postępowań podatkowych

wydawanie decyzji i tryb odwoławczy

b) czynności sprawdzające

c) kontrola podatkowa

Realizacja zadań KAS -opracowania studentów (prezentacje) w zakresie kontroli prawidłowości rozliczania podatków przez podatników z wykorzystaniem wiedzy prawa podatkowego i bilansowego (określony tytuł podatkowy i jego kontrola celno- skarbowa); praca w ciągu semestru.

Literatura:

Literatura:

1) B.Hudziak, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE KONTROLA PODATKOWA KONTROLA CELNO-SKARBOWA W PRAKTYCE,ODDK, 2018

2) W.Wojas , i inni Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne na II stopień certyfikacji zawodu księgowego, SKwP, Warszawa 2020

3) W.Wojas, i inni Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne na I stopień certyfikacji zawodu księgowego, SKwP, Warszawa 2020,

4) Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej wg aktualnego stanu prawnego

5) Ustawa z dnia 29.08.1997r ordynacja podatkowa- wg aktualnego stanu prawnego

6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24.02.2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej- wg aktualnego stanu prawnego

7) Ustawy wybranych podatków wg aktualnego stanu prawnego

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1_W01,

EK1_U08, EK1_K01

ECTS 4 pkt

2 pkt ECTS praca własna studenta -analiza literatury i przygotowywanie prezentacji 15 h

2 pkt ECTS przygotowanie się do zaliczenia 15 h

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa

Po realizacji zakresu objętego programem przedmiotu, w tym prezentacji studenta, zaliczenie na ocenę forma pisemna-20 testów jednokrotnego wyboru poprzez Moodle

Kryteria oceniania

20-19 pkt ocena 5

18-17 pkt ocena 4,5

16-15 pkt ocena 4,0

14-13 pkt ocena 3,5

12-11 pkt ocena 3,0

10 i mniej punktów ocena 2,0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Wojas
Prowadzący grup: Wanda Wojas
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5cf9089132df46518af6b4e39e717ef2%40thread.tacv2/conversations?groupId=376ac716-4de4-4596-a334-c564e6b9eb9f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu funkcjonowania administracji skarbowej w Polsce.

Pełny opis:

Rys historyczny kontroli skarbowej w Polsce

Powstanie Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce (KAS)

Organy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)

Zakres zadań realizowanych przez KAS:

a) kontrole celno- skarbowe

- zakres kontroli celno- skarbowej,

przebieg kontroli (wszczęcie kontroli, prawo złożenia korekty deklaracji)

prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolującego

dokumentowanie przebiegu kontroli

zakończenie kontroli

wszczynanie postępowań podatkowych

wydawanie decyzji i tryb odwoławczy

b) czynności sprawdzające

c) kontrola podatkowa

Realizacja zadań KAS -opracowania studentów (prezentacje) w zakresie kontroli prawidłowości rozliczania podatków przez podatników z wykorzystaniem wiedzy prawa podatkowego i bilansowego (określony tytuł podatkowy i jego kontrola celno- skarbowa); praca w ciągu semestru.

Literatura:

Literatura:

1) B.Hudziak, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE KONTROLA PODATKOWA KONTROLA CELNO-SKARBOWA W PRAKTYCE,ODDK, 2018

2) W.Wojas , M.Iwaniec i inni Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne na II stopień certyfikacji zawodu księgowego, SKwP, Warszawa 2020

3) R.Gasza, E.Sander, W.Wojas, Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne na I stopień certyfikacji zawodu księgowego, SKwP, Warszawa 2020,

4) Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej wg aktualnego stanu prawnego

5) Ustawa z dnia 29.08.1997r ordynacja podatkowa- wg aktualnego stanu prawnego

6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24.02.2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej- wg aktualnego stanu prawnego

7) Ustawy wybranych podatków wg aktualnego stanu prawnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Wojas
Prowadzący grup: Wanda Wojas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu funkcjonowania administracji skarbowej w Polsce.

Pełny opis:

Rys historyczny kontroli skarbowej w Polsce

Powstanie Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce (KAS)

Organy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)

Zakres zadań realizowanych przez KAS:

a) kontrole celno- skarbowe

- zakres kontroli celno- skarbowej,

przebieg kontroli (wszczęcie kontroli, prawo złożenia korekty deklaracji)

prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolującego

dokumentowanie przebiegu kontroli

zakończenie kontroli

wszczynanie postępowań podatkowych

wydawanie decyzji i tryb odwoławczy

b) czynności sprawdzające

c) kontrola podatkowa

Realizacja zadań KAS -opracowania studentów (prezentacje) w zakresie kontroli prawidłowości rozliczania podatków przez podatników z wykorzystaniem wiedzy prawa podatkowego i bilansowego (określony tytuł podatkowy i jego kontrola celno- skarbowa); praca w ciągu semestru.

Literatura:

Literatura:

1) B.Hudziak, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE KONTROLA PODATKOWA KONTROLA CELNO-SKARBOWA W PRAKTYCE,ODDK, 2018

2) W.Wojas , i inni Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne na II stopień certyfikacji zawodu księgowego, SKwP, Warszawa 2020

3) W.Wojas, i inni Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne na I stopień certyfikacji zawodu księgowego, SKwP, Warszawa 2020,

4) Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej wg aktualnego stanu prawnego

5) Ustawa z dnia 29.08.1997r ordynacja podatkowa- wg aktualnego stanu prawnego

6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24.02.2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej- wg aktualnego stanu prawnego

7) Ustawy wybranych podatków wg aktualnego stanu prawnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.