Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Euro - idea, mechanizmy, ocena

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-Eu Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Euro - idea, mechanizmy, ocena
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W11, Ek1_W09, Ek1_W04, Ek1_U04, Ek1_K06

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy o genezie, zasadach, mechanizmach i procesach gospodarczych zachodzących w strefie euro. W szczególności uwaga poświęcona jest wyjaśnieniu źródeł napięć i zjawisk kryzysowych w UGiW oraz omówieniu i ocenie polityk zmierzających do zażegnania kryzysu.

Pełny opis:

Wykład przedstawia:

- ewolucję powojennego systemu walutowego i na jej tle inicjatywy integracji walutowej w EWG/UE,

- reżimy kursowe, liberalizację dewizową oraz integrację gospodarczą (Jednolity Rynek) stanowiące przesłanki wspólnej waluty,

- oczekiwania wiązane ze wspólną walutą,

- zagrożenia wynikające z rezygnacji z własnej waluty, w szczególności przedstawione na wybranych przykładach kryzysów finansowych,

- teoretyczne przesłanki integracji walutowej (teorię optymalnego obszaru walutowego),

- zasady funkcjonowania UGiW,

- procesy ekonomiczne w strefie euro skutkujące jej kryzysem oraz wyjaśnienie mechanizmów, które leżały u źródeł napięć,

- przedstawienie i ocenę polityk (programy pomocowe, polityka EBC) zmierzających do zażegnania kryzysu,

- porównanie przypadków i wnioski dot. skutków uczestnictwa w strefie euro,

- możliwości demontażu/rozpadu strefy euro.

Literatura:

A. Koronowski, Koszty i korzyści z tytułu uczestnictwa w strefie euro, konspekt wykładów

A. Koronowski, Kwadratura euro, Wyd. A. Marszałek, 2013

S. Kawalec, E. Pytlarczyk, Paradoks euro, Wyd. Poltext, 2016

P. Bagus, Tragedia euro, Instytut L. von Misesa, 2011

B. Bandulet, Ostatnie lata euro, Wektory, 2011

P. Albiński (red.), Kryzys a polityka stabilizacyjna w UE, Oficyna Wydawnicza SGH, 2014

A. Koronowski, Kryzys finansów publicznych czy kryzys płatniczy krajów PIIGS?, Gospodarka Narodowa nr 5-6/2011

A. Koronowski, Dual Currency System as a Solution to the Eurozone Crisis, Gospodarka Narodowa nr 2/2014

A. Koronowski, Salda Target2 w Eurosystemie: ich źródła, skutki i perspektywy rozwiązania problemu, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula nr 36/2014, file:///C:/Users/Asus/Downloads/Zeszyty-naukowe-36_2014-poprawione.5-25.pdf

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student po wykładach zna genezę UGiW, podstawy teorii integracji monetarnej, empiryczne argument za/przeciw wspólnej walucie, zasady funkcjonowania strefy euro, ewolucję sytuacji i polityki gospodarczej w strefie euro (EK1_W11, Ek1_W09, Ek1_W04), rozumie mechanizmy gospodarcze działające w strefie euro (Ek1_U04), potrafi formułować umotywowane opinie w zakresie tematyki wykładu (Ek1_K06).

Metody i kryteria oceniania:

test pisemny, zamknięty, sprawdzający wiedzę nabytą w trakcie pełnego cyklu wykładów, w przypadku nauczania zdalnego pytania w trakcie wykładów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Koronowski
Prowadzący grup: Adam Koronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Koronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.