Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Global Financial Markets

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-GFM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Global Financial Markets
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3anlkJDWhP77bqQWlUrGwosAwU3UcdTU3g0v9bEZCBdcU1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=d4d85ac3-f176-4422-9135-993073a96872&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W01, EK1_W02,

EK1_U09

Skrócony opis:

The subject of the course relates to the sphere of the theory of financial markets. Students receive knowledge related to the structure, instruments and mechanisms of functioning of financial markets.

Pełny opis:

Aggregated subjects:

The financial system

Financial market operators

Instruments

Characteristics of financial markets

Crises

Consultations regarding writing the article

Literatura:

J. Madura, Financial Markets and Institutions, South-Western College Pub 2015

S. Valdez, P. Molyneux - An Introduction to Global Financial Markets, Palgrave Macmillan 2010

W. Dębski - Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN 2014

A, Sławiński - Rynki finansowe, PWE 2006

J. Czekaj - Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN 2009

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student will get the knowledge about the global financial markets.

Student will have the change to consult the process of writing the article during the second part of the semester.

EK1_W01,ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych oraz ich miejsca w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk oraz ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

EK1_W02 ma podstawową wiedzę z zakresu mikroekonomii i

makroekonomii na poziomie podstawowym

EK1_U09 potrafi zidentyfikować czynniki które należy

uwzględnić w podejmowaniu decyzji na

poziomie mikro i makro

Metody i kryteria oceniania:

The condition to pass is to write a scientific article in English, which will receive positive review from the lecturer.

Requirements for the article:

volume min. 12 pages

topic: thesis

logical structure of the text

Bibliography: about 10 positions

footnotes

proper edition

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Komorowski
Prowadzący grup: Piotr Komorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Komorowski
Prowadzący grup: Piotr Komorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)