Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe organizacje gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-MGR-MOG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe organizacje gospodarcze
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia


EM2_W01,


EM2_W03,


EM2_W06Skrócony opis:

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów m. in. z: terminologią, klasyfikacjami, genezą, etapami rozwoju, prawnymi podstawami, celami, funkcjami, zasadami członkostwa, głównymi obszarami działalności w dekadzie 2010-2019 (!) i innymi kluczowymi aspektami funkcjonowania organizacji międzynarodowych oraz z ich rolą we współczesnym świecie.

Pełny opis:

Pełny opis:

1. Pojęcie i klasyfikacja organizacji międzynarodowych .

2. Rozwój organizacji międzynarodowych do II wojny światowej. Liga Narodów oraz Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO).

3. System współpracy ekonomicznej ONZ (ECOSOC, ECE, ECA, ESCAP, CEPALC, ESCWA, FAO, UNCTAD, UNDP, UNIDO, UNEP, MAEA, IMO, WIPO).

4. Główne zachodnioeuropejskie ugrupowania integracyjne powstałe przed utworzeniem UE (OEEC, CECA/EWWiS, CEEA/EURATOM, BENELUX, Rada Nordycka, EWG, EFTA).

5. RWPG jako model „integracji” państw Europy Wschodniej i próby integracji krajów wschodnioeuropejskich po upadku RWPG (Heksagonalne, Grupa Wyszehradzka, CEFTA)

6. Znaczenie GATT i WTO dla rozwoju handlu światowego. Funkcjonowanie NAFTA

7. Główne organizacje finansowe (IMF, IBRD: IFC, IDA, MIGA; EBRD, EIB, BIS, IDB, ASDB, AFDB).

8. Powstanie i działalność OECD oraz tzw. G7/G8

9. Funkcjonowanie Unii Europejskiej w obszarze gospodarki.

10. Ważniejsze ugrupowania regionalne krajów nowo uprzemysłowionych oraz rozwijających się (do wyboru: OPEC, OAPEC, ASEAN, SPARTECA, APEC, LAFTA, LAIA, CACM, CARICOM, MERCOSUR, AMC, ECOWAS, CEAO, CFA).

Literatura:

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Integracja europejska, red. nauk. A. Marszałek, PWE, Warszawa.

Latoszek E., Proczek M., Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność. Podręcznik akademicki, DW Elipsa, Warszawa

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota, mechanizmy działania, zasięg, pod red. T. Łoś-Nowak.

P. Czubik, B. Kuźniak, Organizacje międzynarodowe, Wyd. C.H. BECK, Warszawa.

Chrabonszczewska E., Międzynarodowe organizacje finansowe, SGH, Warszawa

Ciechanowicz J., Międzynarodowe organizacje gospodarcze, UG, Gdańsk

Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, PWE, Warszawa

Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, WN PWN, Warszawa

Gawrycki M. F., Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej, Difin, Warszawa

Czasopisma: „Sprawy Międzynarodowe”, „Wspólnoty Europejskie”, „Handel Zagraniczny”, „Studia Europejskie”, "Bank i Kredyt", "Rynki Zagraniczne", strony internetowe MOG i inne.

Zaleca się korzystanie z literatury wymienionej w w.w. opracowaniach (najnowszych ich wydaniach) oraz dokumentów , periodyków i materiałów publikowanych przez organizacje międzynarodowe.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia się:

EM2_W01,

EM2_W03,

EM2_W06

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie: prezentacji (do 70%), aktywności na zajęciach (do 15%) i referatów (do 15%). Każda nieobecność na zajęciach: - 15% punktów możliwych do uzyskania.

Zajęcia odbywają się poprzez platformę MS Teams.

Kod do zajęć: 8mkbnf7

Dyżur: poniedziałek 9.55-11.25, p.411

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Marks
Prowadzący grup: Bogusław Marks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Marks
Prowadzący grup: Bogusław Marks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Sadłowski
Prowadzący grup: Adrian Sadłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.