Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-MGR-PG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza (W): K_W02 K_W04 K_W05

Umiejętności (U): K_U01 K_U02

Kompetencje społeczne (K): K_K02 K_K03 K_K07


Skrócony opis:

Przybliżenie kluczowych pojęć i instytucji prawnych z obszaru prawa prowadzenia działalności gospodarczej i funkcjonowania przedsiębiorców

Pełny opis:

Analiza regulacji zawartych w Konstytucji R.P. (w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej), ustawie Prawo Przedsiębiorców, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Kodeksie spółek handlowych, Kodeksie Cywilnym oraz ustawach "branżowych"

Literatura:

Prawo gospodarcze. Kompendium

(red.) dr hab. Jan Olszewski, prof. UR

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student rozumie charakter i znaczenie prawa gospodarczego i kluczowych instytucji systemu prawa, posiada umiejętność definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w ramach nauczania zdalnego. Kod dostępu do Microsoft Teams wysłany zostanie studentom drogą e-mail na początku roku akademickiego

EK1_W01 – wykład problemowy; egzamin pisemny

Na ocenę niedostateczną – student nie zna podstawowych pojęć i problemów z zakresu prawoznawstwa i prawa konstytucyjnego i nie potrafi wyrazić swojej opinii o nich.

Na ocenę dostateczną: student zna tylko niektóre pojęcia i problemy z zakresu prawoznawstwa i prawa konstytucyjnego, które były omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę dobrą: student zna wszystkie pojęcia i problemy z zakresu prawoznawstwa i prawa konstytucyjnego, które były omawiane na wykładzie i potrafi je analizować.

Na ocenę bardzo dobrą: student zna wszystkie pojęcia i problemy z zakresu prawoznawstwa i prawa konstytucyjnego, które były omawiane na wykładzie i potrafi je analizować, interpretować oraz oceniać.

Zaliczenie zająć odbywać się będzie drogą komunikacji zdalnej

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe nie są przewidziane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapadka
Prowadzący grup: Piotr Zapadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapadka
Prowadzący grup: Piotr Zapadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.