Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-NOO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o organizacji
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W04, EK1_W05

Skrócony opis:

Organizacje, ich miejsce i rola, tworzenie oraz doskonalenie.

Pełny opis:

1. Termin organizacja, organizacja jako przedmiot badań,

2. Rozwój nauk o organizacji,

3. Tworzenie organizacji,

4. Ocenianie organizacji,

5. Modele organizacji „doskonałych”,

6. Metody i techniki doskonalenia organizacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Marcin Bielski: Organizacje – istota, struktury, procesy, Wyd. UŁ, Łódź 1996.

2. Mary Jo Hatch: Teoria organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.

3. Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge: Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2012.

4. Ryszard Rutka, Piotr Wróbel (red.): Organizacja zachowań zespołowych, PWE, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Bogusz Mikuła: Człowiek a organizacja, Oficyna Wydawnicza ANTYKWA, Kraków 2000.

2. Frances Hesselbein, Marshall Goldsmith, Richard Beckhard (red.): Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa 1998.

3. Hanna Fołtyn: Klasyczne i nowe struktury organizacji, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Udział w zajęciach zdalnych prowadzonych przy pomocy aplikacji MS Teams (kod dostepu: r22ld9u) oraz poczty UKSW zintegrowanej z USOS - 16 godz.

Przygotowanie do zajęć - 48 godz.

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu - 10 godz.

Absolwent zna i rozumie:

- relacje pomiędzy ekonomią, gospodarką, a ich otoczeniem w tym

zna rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości oraz

genezę ich historycznej ewolucji ,

- normy i reguły organizujących struktury społeczne i rządzących nimi

prawidłowościach oraz ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach

działania.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywność podczas zajęć (na platformie e-learningowej).

2. Realizacja zadań zleconych przez prowadzącego.

3. Pisemne i ustne (dla poprawiających ocenę) zaliczenie z zagadnień omawianych podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Lisiecki
Prowadzący grup: Marek Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.