Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-PR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy rachunkowości
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2bfa919640a2481f8bfd3b492b1b3174%40thread.tacv2/conversations?groupId=8c11a4c8-0bd3-4ae3-b5c6-a149a93b2691&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Pełny opis:

1. Pojęcie i zadania rachunkowości

2. Aktywa jednostki i źródła ich finansowania

3. Dokumentowanie operacji gospodarczych

(zasady

funkcjonowania kont).

4. Kontrola prawidłowości księgowań

(zestawienie obrotów i

5. Dzielenie i łączenie kont

(konta syntetyczne i konta

6. Zasady ustalania wyniku finansowego

7. Sprawozdawczość finansowa i jej wykorzystanie w ocenie

przedsiębiorstwa

Literatura:

podstawowa:

M. Chodoń , K. Zasiewska : Podstawy rachunkowości ujęcie

praktyczne. SK w Polsce, Warszawa, 2019.

J. Matuszewicz , P. Matuszewicz : Rachunkowość od podstaw .

FINANS SERVIS, Warszawa, 2011.

K. Sawicki [red.]: Podstawy rachunkowości. PWE. Warszawa

2009.

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 1994

nr 121 poz. 591 , z późn .

uzupełniająca:

E. Walińska [red.]: Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i

Sprawozdawczość Finansowa . Wolters Kluwer Polska ABC.

Warszawa 2010.

• D. Filip: Krzywa wieloryba – analiza skumulowanej zyskowności. w: Nowe tendencje w zarządzaniu. Tom VI. red. M. Pawlak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 287-299.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne (kolokwium/test)

egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Filip
Prowadzący grup: Dariusz Filip
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2bfa919640a2481f8bfd3b492b1b3174%40thread.tacv2/conversations?groupId=8c11a4c8-0bd3-4ae3-b5c6-a149a93b2691&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

1. Pojęcie i zadania rachunkowości

2. Aktywa jednostki i źródła ich finansowania

3. Dokumentowanie operacji gospodarczych

(zasady

funkcjonowania kont).

4. Kontrola prawidłowości księgowań

(zestawienie obrotów i

5. Dzielenie i łączenie kont

(konta syntetyczne i konta

6. Zasady ustalania wyniku finansowego

7. Sprawozdawczość finansowa i jej wykorzystanie w ocenie

przedsiębiorstwa

Literatura:

podstawowa:

M. Chodoń , K. Zasiewska : Podstawy rachunkowości ujęcie

praktyczne. SK w Polsce, Warszawa, 2019.

J. Matuszewicz , P. Matuszewicz : Rachunkowość od podstaw .

FINANS SERVIS, Warszawa, 2011.

K. Sawicki [red.]: Podstawy rachunkowości. PWE. Warszawa

2009.

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 1994

nr 121 poz. 591 , z późn .

uzupełniająca:

E. Walińska [red.]: Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i

Sprawozdawczość Finansowa . Wolters Kluwer Polska ABC.

Warszawa 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Filip, Agnieszka Wikarczyk
Prowadzący grup: Dariusz Filip, Agnieszka Wikarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.