Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjno-komunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EKN-TIK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjno-komunikacyjne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Poznanie i doskonalenie umiejętności wykorzystania dostępnych aplikacji mobilnych,

narzędzi internetowych i programów komputerowych w nauce i pracy socjologa i ekonomisty.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, na podstawie aktywności oraz wykonywanej przez studentów pracy zdalnej w postaci rozwiązywania

studium przypadków, przygotowania opracowań własnych oraz zadań obowiązkowych oraz dodatkowych wraz z obecnością

na zajęciach.

2– student nie zapoznał się z programem nauczania, nie wyraża znajomości podstawowych pojęć z zakresu technologii

informacyjnych oraz nie brał udziału w zajęciach oraz aktywnościach

3 – student w podstawowym stopniu zapoznał się z programem nauczania, wykonał minimalny zakres zadań koniecznych

do poznania podstaw z zakresu technologii informacyjnych oraz brał udział w zajęciach bez wykazywania dodatkowych

aktywności

4 – student w stopniu wysokim zapoznał się z programem nauczania, umie sam wyszukiwać informacji potrzebnych do

rozwiązania zadań, zna pojęcia podstawowe z zakresu technologii oraz potrafi wyszukać informacji o pojęciach

wykraczających poza ramy podstawowe, brał udział w zajęciach, wykazując się dodatkową aktywnością

5 – student w stopniu bardzo wysokim zapoznał się z programem nauczania, wyszukując dodatkowe informacje poza

programem nauczania, student opanował pojęcia podstawowe oraz dodatkowe z zakresu przedmiotu, zna i umie

rozwiązywać zadania problemowe z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, brał udział w zajęciach, będą

aktywnym słuchaczem i mówcą, wykonując dodatkowe aktywności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin, 56 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bartniczak
Prowadzący grup: Katarzyna Bartniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

K. Przeździecki, W. Sikorski, W. Treichel; Technologie informacyjne dla Studentów; Witkom; 2017 rok

J. Levy; Stategia UX. Jak tworzyć innowacyjne produkty rynkowe, które spotykają się z uznaniem rynku?; Helion; 2017 rok

J. Lambert, F. Curtis; Microsoft Office 2019. Krok po kroku, APN Promise, 2019 rok

G. Carmine, Mów jak Ted. 9 sposobów na dobrą prezentację według wybitnych mówców. Warszawa, Grupa Wydawnicza Foksal sp. z o.o., 2016.

S. Horn, Intryguj. Przyciągnij uwagę i zdobywaj klientów. Warszawa, MT Biznes sp. z o.o., 2016.

N. Eyal, R.Hoover, Skuszeni. Jak tworzyć produkty kształtujące nawyki konsumenckie. Gliwice, Wydawnictwo HELION, 2016.

e. Schmidt, J. Rosenberg, A, Eagle, Jak działa Google? Kraków, Insignis Media, 2016.

Dodatkowe publikacje internetowe z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych zostaną

wskazane przez osobę prowadzącą na pierwszych zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Zając
Prowadzący grup: Adam Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.