Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Czy demokracja jest możliwa wszędzie? (do wyboru)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-CDdw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Czy demokracja jest możliwa wszędzie? (do wyboru)
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Zajęcia do wyboru Politologia II st
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem kursu jest odpowiedź na pytanie czy demokracja jest możliwa do budowy w każdym państwie. Oznacza to, że wykład zawiera odniesienia do teorii demokracji, jak i do empirycznych uwarunkowań związanych z budową demokratycznych instytucji.

Pełny opis:

Co to jest demokracja?

Andrew Heywood, Politologia, rozdz.4 Demokracja s.84-116

Philippe C. Schmitter i Terry Lynn Karl, Czym jest demokracja... i czym nie jest w: Szczupaczyński (w załączniku)

Andrzej Antoszewski, Demokracja nieliberalna jako projekt polityczny, http://przegladeuropejski.wnpism.uw.edu.pl/zasoby/pliki/2018-2/1_Antoszewski.pdf

Dlaczego demokracja działa?

Kultura polityczna i socjalizacja - element “ludzki”

Paulina Sekuła, Kultura polityczna a konsolidacja demokracji, https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/1482/Kultura_polityczna_Sekula_Paulina_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y ; rozdz. 2 i 4

Instytucje i procedury oraz gwarancje praw obywateli

J.M. Maravall, A. Przeworski, Demokracja i rządy prawa, rozdz. 9 - Sądy jako narzędzie odpowiedzialności poziomej.Przypadek Europy łacińskiej

Wzrost ekonomiczny, szeroka edukacja, bezpieczeństwo, równość społeczna - wskaźniki korelujące pozytywnie bądź negatywnie z trwałością demokracji

R. Markowski, Demokracja i demokratyczne innowacje, rodz. 2 Demokracja a rozwój

http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2015/02/demokracja_calosc_www.pdf

Dlaczego demokracja umiera - diagnozy, reakcje, odpowiedzi

Iwan Krastew, Demokracja nieufnych. Eseje polityczne, s. 13-92

Steven Levitsky, Daniel Ziblatt: „Tak umierają demokracje”.

Łukasz Jurczyszyn, Jak ruchy społeczne chronią demokrację? (tekst w linku)

Paweł Kuczyński, Jakie znaczenie mają ruchy społeczne dla demokracji lokalnej?(tekst w linku)

https://www.civitas.edu.pl/pub/publikacje_cc/AZP_07_2_7_2012.pd

Literatura:

Anthony Downs, An Economic Theory of Political Action in Democracy, “The Journal of Political Economy”, Vol. 65, No. 2 (1957), s. 135-150.

Benjamin Barber, Silna demokracja, [w:] Współczesna filozofia polityki. Wybór tekstów źródłowych, red. D. Pietrzyk-Reeves, B. Szlachta, Kraków 2003, s. 277-289.

Chantal Mouffe, Agonistyczny model demokracji, [w:] C. Mouffe, Paradoks demokracji, Wrocław 2005, rozdz. IV, s. 97-123.

Charles Tilly, Demokracja, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 2008, rozdz. I, s. 11-38.

David Held, Modele demokracji, Kraków 2010

Giovanni Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1994, s. 43-54, 470-482.

Hans Kelsen, O istocie i wartości demokracji, przekł. F. Turynowa, Warszawa 1936, rozdz. I, X;

Ian Shapiro, Stan teorii demokracji, Warszawa 2006, s. 67-86.

J.S. Mill, O rządzie reprezentatywnym, w: J.S. Mill, O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet, Kraków 1995, s. 70-89.

Joseph Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 1995, rozdz. XXI, XXII, XXIII (p. 1 i 2).

Robert Dahl, Demokracja i jej krytycy, Kraków 1996, s. 299-322.

Robert Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków-Warszawa 1995, s. 251-289.

Steven Levitsky, Daniel Ziblatt, Tak umierają demokracje, 2018.

Metody i kryteria oceniania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2IwZjU3NDYtZDcwZC00YjU2LWIxM2MtMDBhYzAxNzkyNmEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2216fd8ee9-018d-4718-8543-6bf0d6ff67b7%22%7d

Studenci przygotowują raport - badaja sytuacje we wskazanym przez wykładwcę państwie, opierając się materiale omawianym na zajęciach.

Rozmiar 10 000 znaków. Termin oddania - ostatnie zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Wojtas-Jarentowska
Prowadzący grup: Kinga Wojtas-Jarentowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.