Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Immigration policy of the European Union

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-E-IPUE
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Immigration policy of the European Union
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W01. Student has a knowledge about history of migration in the world and Europe.

K_W02. Student knows the legal acts of UN and the European Union concerning migration (Geneva Convention, Schengen and Dublin regulations, Eurodac, etc.).

K_W03. Student has knowledge about immigration policy in selected EU countries.

K_W04. Student knows the difference between migrant and refugee.

K_W05. Student has knowledge about the present influx of migrants, countries of origin, their culture and religion.

K_U01. Student is able to explain the increasing negative attitudes of society towards immigrants in Europe.

K_U02. Student can describe the process of social integration through education.

K_U03. Student knows how to link the process of social integration with the labor market.

K_U04. Student knows how to take action to combat discrimination of immigrants in Europe.

K_U05. Student can compare reactions of the Visegrad Countries on the migration crises with other EU countries.

K_K01. Student is aware of the dilemmas cause by forced returns and the manner of removal of illegal immigrants.

K_K02. Student can explain and justify the principle of non-refoulement.

K-K03. Student understands the need to combat stereotypes against immigrants from Muslim countries in the EU.

K_K04. Student see the link between immigrant integration and security of the country.

K_K05. Student is competent to discuss contemporary attitudes of European society to immigrants coming to our continent.

_U11

Skrócony opis:

The purpose of the lecture is to give students knowledge of the concept, aims and mechanisms of immigration and asylum policy in the European Union. Students will get knowledge about multi aspect of the phenomenon of immigration policy in a contacts of necessity to combine interest of European Community and individual states dealing with the third country nationality. They will get a knowledge about immigration and asylum policy.

Pełny opis:

History of Migration

Geneva Convention

New York Protocol

Schengen Agreement

Dublin Convention

Eurodac

Forced returns and manner of removal

Refugee Crisis in Europe in 2015-2016

The Belarus border crisis in 2021-2022

Flow of refugees from Ukraine in the first part of 2022

Literatura:

Abisoye T., The case for job creation hubs to reduce youth unemployment in Africa, 8.12.2021, https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2021/12/08/the-case-for-job-creation-hubs-to-reduce-youth-unemployment-in-africa/ (access: 19.12.2021).

Asserate A.-W., African Exodus. Migration and the Future of Europe, Haus Publishing LTD, London 2018.

Balicki J., The use of Religion in the Populist Discourse of the Visegrad Group regarding immigrants and refugees from Muslim Countries. The Case of Poland, w: Społeczeństwo, władza, prawo. Miedzy nienawiścią a inkluzja społeczną, red. Beata Orłowska, Aleksandra Szczerba-Zawada, Publikacja współfinansowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021”, Gorzów Wielkopolski 2020, s. 181-198.

Bertram Ch., Do States Have the Right to Exclude Immigrants?, Polity Press, Cambridge 2018.

Bhabha J., Can we Solve the Migration Crisis?, Polity Press, Cambridge 2018.

Bohon S.A., Conley M., Immigration and Population, Polity Press, Cambridge 2015.

Boswell Ch., Geddes A., Migration and Mobility in the European Union, Palgrave

Exclusion and Inclusion in International Migration. Power. Resistance and Identity, ed. By Armagan Teke Lloyd, Migration Series by Transnational Press London 2019.

Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration, European Union Agency for Fundamental Rights, Council of Europe, 2014, http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders.

Immigration. Understanding and Proposals, ed by Samuele Sangalli, GBP Pontificia Universita , Pontificio Instituto Biblico Gregoriana, Roma 2018.

Kaemingk M., Christian Hospitality and Muslim Immigration in an Age of Fear, Willam B.Eerdmans Publishing Company, Grands Rapids, Michigan 2018.

Revelli M., The New Populism. Democracy Stares into the Abyss, Verso, London, New York 2019.

Krastev I., The Belarus border crisis shows that the EU’s biggest fear is the return of anti-migrant rightwing populism, https://www.ft.com/content/63bafcd0-fbd8-4889-8de3-fd5f092d6eac

Mehta S., This Land is Our Land. An Immigrant’s Manifesto, Jonathan Cape, London 2019.

Smith S., The Scramble for Europe. Young Africa on its Way to the Old Continent, Polity Press, Cambridge 2019.

Tahjuddin T., Stricken boat with over 100 Rohingya allowed to dock in Indonesia, Reuters 31.12.202, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/stricken-boat-with-over-100-rohingya-allowed-dock-indonesia-2021-12-31/.

Tinti P., Reitano T., Migrant, Refugee, Smuggler, Saviour, Hurst & Company, London 2018.

Metody i kryteria oceniania:

In order to pass this course your work will be regularly reviewed during the semester and need to be given a positive assessment of two written tests (which take place during the course).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Balicki
Prowadzący grup: Janusz Balicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Balicki
Prowadzący grup: Janusz Balicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Balicki
Prowadzący grup: Janusz Balicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)