Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System transition in Central and Eastern Europe - from authoritarian socialism to neoliberal democracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-E-STCE
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: System transition in Central and Eastern Europe - from authoritarian socialism to neoliberal democracy
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Central and Eastern Europe has witnessed fundamental social, economic, and political changes over eighty years. The hecatomb of World War II, the change of national borders and class structures, the establishment of the communist system, and the Cold War shaped the modern societies of the former Warsaw Pact countries. The 1989 Autumn of Nations led to the collapse of the region's system of authoritarian socialism, the collapse of the Soviet Union, and the advent of a world order with a dominant role for the United States.

The class aims to critically analyze the historical systemic transformation in Central and Eastern Europe in the late 1980s and early 1990s. Particular emphasis will be placed on the neoliberal model of socio-economic reform and the sources of right-wing populism. Students attending the class will learn about the various models of systemic transformation that occurred in the region under study.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Rydliński
Prowadzący grup: Bartosz Rydliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Central and Eastern Europe has witnessed fundamental social, economic, and political changes over eighty years. The hecatomb of World War II, the change of national borders and class structures, the establishment of the communist system, and the Cold War shaped the modern societies of the former Warsaw Pact countries. The 1989 Autumn of Nations led to the collapse of the region's system of authoritarian socialism, the collapse of the Soviet Union, and the advent of a world order with a dominant role for the United States.

The class aims to critically analyze the historical systemic transformation in Central and Eastern Europe in the late 1980s and early 1990s. Particular emphasis will be placed on the neoliberal model of socio-economic reform and the sources of right-wing populism. Students attending the class will learn about the various models of systemic transformation that occurred in the region under study.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)