Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka polska po 1989 r.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-PP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka polska po 1989 r.
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHOkM1POqZ5PVusvK6seSgcBha_4UFckMQtP2v61qFIs1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=45b5bc42-f573-4498-bb19-0fae11a9e4f8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1: K_W07+++


EK2: K_W12+++


EK3: K_ U01 ++


EK 4: [K_W09 +++] [K_U14 +++] [K_K06 ++]


EK 5: K_ K02++


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zorientowanie w najważniejszych procesach społeczno –politycznych zachodzących w Polsce po 1989 r.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zorientowanie w najważniejszych procesach społeczno –politycznych zachodzących w Polsce po 1989 r., a w szczególności w takich sprawach jak:

1. Geneza i rezultaty okrągłego stołu.

2. Wybory 4 VI 1989 i rozkład rządów komunistycznych.

3. Rząd Mazowieckiego i wojna na górze.

4. Wybory prezydenckie 1990 i rząd J.K. Bieleckiego.

5. Wybory 1991 i rząd J. Olszewskiego.

6. Misja W. Pawlaka i rząd H. Suchockiej.

7. Wybory 1993 i rząd W. Pawlaka.

8. Rząd J. Oleksego i wybory prezydenckie 1995.

9. Rząd W. Cimoszewicza, referendum konstytucyjne i wybory 1997.

10. Reformy rządu J. Buzka.

11. Kryzys koalicji AWS-UW i wybory prezydenckie 2000.

12. Zwycięstwo SLD (2001) i rząd L. Millera

13. Referendum unijne (2003) i rząd M. Belki.

14. Podwójne zwycięstwo wyborcze PiS i rządy tej partii (2005-2007).

15. Koalicja PO-PSL i dwa gabinety D. Tuska (2007-11, 2011-14)

16. Zwycięstwo PiS i rządy B. Szydło oraz M. Morawieckiego

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Antoni Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2015, Kraków 2016.

Literatura uzupełniająca

2. Andrzej K. Piasecki, Wybory w Polsce 1989-2011, Kraków 2012.

3. Wiesława Jednaka, Gabinety koalicyjne w III RP, Wrocław 2004.

4. Elity rządowe III RP 1997-2004. Portret socjologiczny, red. Jacek Raciborski, Warszawa 2006.

5. Roman Kuźniar, Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008.

6. Rafał Matyja, Rywalizacja polityczna w Polsce, Kraków-Rzeszów 2013.

7. Mirosława Grabowska, Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: Posiada wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej o roli człowieka w życiu społecznym oraz jego interakcjach z najbliższym otoczeniem społecznym w sferze dotyczącej ewolucji systemu politycznego III RP [K_W07+++]

EK2: Zna metody i narzędzia pozwalające badać i opisywać procesy społeczno-polityczne zachodzące w Polsce po 1989 r. [K_W12+++]

EK3: Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-polityczne oraz prawne i ekonomiczne zachodzące w Polsce po 1989 r. [K_ U01 ++]

EK 4: Potrafi analizować i interpretować treści przekazu medialnego oraz ich wykorzystanie w polskiej debacie i działalności publicznej po 1989 r. [K_W09 +++] [K_U14 +++] [K_K06 ++]

EK 5: Ma świadomość różnic punktów widzenia, determinowanych odmiennym podłożem politycznym, kulturowym i społecznym w kontekście przemian systemu politycznego III RP [K_ K02++]

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie obecności na wykładach.

Egzamin pisemny w formie testu.

Czas trwania egzaminu: 30 minut.

Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Dudek
Prowadzący grup: Antoni Dudek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHOkM1POqZ5PVusvK6seSgcBha_4UFckMQtP2v61qFIs1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=45b5bc42-f573-4498-bb19-0fae11a9e4f8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zorientowanie w najważniejszych procesach społeczno –politycznych zachodzących w Polsce po 1989 r.

W roku akademickim 2021/2022 wykład jest prowadzony online:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHOkM1POqZ5PVusvK6seSgcBha_4UFckMQtP2v61qFIs1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=45b5bc42-f573-4498-bb19-0fae11a9e4f8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zorientowanie w najważniejszych procesach społeczno –politycznych zachodzących w Polsce po 1989 r., a w szczególności w takich sprawach jak:

1. Geneza i rezultaty okrągłego stołu.

2. Wybory 4 VI 1989 i rozkład rządów komunistycznych.

3. Rząd Mazowieckiego i wojna na górze.

4. Wybory prezydenckie 1990 i rząd J.K. Bieleckiego.

5. Wybory 1991 i rząd J. Olszewskiego.

6. Misja W. Pawlaka i rząd H. Suchockiej.

7. Wybory 1993 i rząd W. Pawlaka.

8. Rząd J. Oleksego i wybory prezydenckie 1995.

9. Rząd W. Cimoszewicza, referendum konstytucyjne i wybory 1997.

10. Reformy rządu J. Buzka.

11. Kryzys koalicji AWS-UW i wybory prezydenckie 2000.

12. Zwycięstwo SLD (2001) i rząd L. Millera

13. Referendum unijne (2003) i rząd M. Belki.

14. Podwójne zwycięstwo wyborcze PiS i rządy tej partii (2005-2007).

15. Koalicja PO-PSL i dwa gabinety D. Tuska (2007-11, 2011-14)

16. Zwycięstwo PiS i rządy B. Szydło oraz M. Morawieckiego

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Antoni Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2015, Kraków 2016.

Literatura uzupełniająca

2. Andrzej K. Piasecki, Wybory w Polsce 1989-2011, Kraków 2012.

3. Wiesława Jednaka, Gabinety koalicyjne w III RP, Wrocław 2004.

4. Elity rządowe III RP 1997-2004. Portret socjologiczny, red. Jacek Raciborski, Warszawa 2006.

5. Roman Kuźniar, Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008.

6. Rafał Matyja, Rywalizacja polityczna w Polsce, Kraków-Rzeszów 2013.

7. Mirosława Grabowska, Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Dudek
Prowadzący grup: Antoni Dudek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHOkM1POqZ5PVusvK6seSgcBha_4UFckMQtP2v61qFIs1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=45b5bc42-f573-4498-bb19-0fae11a9e4f8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zorientowanie w najważniejszych procesach społeczno –politycznych zachodzących w Polsce po 1989 r.

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia będą prowadzone on-line na kanale: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aHOkM1POqZ5PVusvK6seSgcBha_4UFckMQtP2v61qFIs1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=45b5bc42-f573-4498-bb19-0fae11a9e4f8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zorientowanie w najważniejszych procesach społeczno –politycznych zachodzących w Polsce po 1989 r., a w szczególności w takich sprawach jak:

1. Geneza i rezultaty okrągłego stołu.

2. Wybory 4 VI 1989 i rozkład rządów komunistycznych.

3. Rząd Mazowieckiego i wojna na górze.

4. Wybory prezydenckie 1990 i rząd J.K. Bieleckiego.

5. Wybory 1991 i rząd J. Olszewskiego.

6. Misja W. Pawlaka i rząd H. Suchockiej.

7. Wybory 1993 i rząd W. Pawlaka.

8. Rząd J. Oleksego i wybory prezydenckie 1995.

9. Rząd W. Cimoszewicza, referendum konstytucyjne i wybory 1997.

10. Reformy rządu J. Buzka.

11. Kryzys koalicji AWS-UW i wybory prezydenckie 2000.

12. Zwycięstwo SLD (2001) i rząd L. Millera

13. Referendum unijne (2003) i rząd M. Belki.

14. Podwójne zwycięstwo wyborcze PiS i rządy tej partii (2005-2007).

15. Koalicja PO-PSL i dwa gabinety D. Tuska (2007-11, 2011-14)

16. Zwycięstwo PiS i rządy B. Szydło oraz M. Morawieckiego

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Antoni Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2015, Kraków 2016.

Literatura uzupełniająca

2. Andrzej K. Piasecki, Wybory w Polsce 1989-2011, Kraków 2012.

3. Wiesława Jednaka, Gabinety koalicyjne w III RP, Wrocław 2004.

4. Elity rządowe III RP 1997-2004. Portret socjologiczny, red. Jacek Raciborski, Warszawa 2006.

5. Roman Kuźniar, Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008.

6. Rafał Matyja, Rywalizacja polityczna w Polsce, Kraków-Rzeszów 2013.

7. Mirosława Grabowska, Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.