Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka polska - wybrane wyzwania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-PPWW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka polska - wybrane wyzwania
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_W02

Wymagania wstępne:

Wiadomości z zakresu WOS na poziomie szkoły średniej.

Skrócony opis:

Wykład ma charakter autorski i jest poświęcony próbie identyfikacji oraz analizy najważniejszych wyzwań współczesnej polskiej polityki.

Pełny opis:

Wykład ma charakter autorski i jest poświęcony próbie identyfikacji oraz analizy najważniejszych wyzwań współczesnej polskiej polityki.

W pierwszej części, wykład poświęcony jest bipolarności polskiej sceny politycznej jaka kształtuje się na niej (de facto) po roku 2005. W trakcie wykładu analizowane są jej przyczyny, przejawy i skutki.

W dalszej części, wykład podejmuje wybrane polityczne wyzwania jakie wydają się bipolarności tej konsekwencją. Jako takie analizowane są kwestie takie jak: funkcjonalność i dysfunkcjonalność współczesnych polskich podziałów politycznych, problem upolitycznienia sfery publicznej; możliwość wykształcenia się politycznego centrum; zdolność podzielonego państwa do odpowiedzi na strategiczne, międzynarodowe i cywilizacyjne, wyzwania.

Literatura:

Lektura obowiązkowa, (jedna) do wyboru:

1. A. Dudek, O dwóch takich co podzieliły Polskę, Warszawa 2022.

2. P. Obacz, Podział „Polska solidarna – Polska liberalna” w świetle wybranych

koncepcji pluralizmu politycznego, Kraków 2018.

3. M. Grabowska, Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po roku 1989, Warszawa 2004.

4. J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, Kraków1994.

5. R. Matyja, Konserwatyzm po komunizmie, Warszawa 2009.

6. Z. Krasnodębski, Demokracja peryferii, Gdańsk 2005.

7. J. Piekutowski, Rzeczpospolita III i ½ Rozmowa z Ludwikiem Dornem, , Warszawa 2021.

8. M. Budzisz, Samotność strategiczna Polski, Warszawa, 2023.

9. S. Sowiński, Boskie, cesarskie, publiczne. Debata o legitymizacji Kościoła katolickiego w Polsce w sferze publicznej w latach 1989–2010, Warszawa 2012.

10. S. Sowiński, Dobra Nowina w czasach „dobrej zmiany”. Kościół katolicki w sferze publicznej współczesnej Polski w latach 2015-2018, Warszawa 2021.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Najważniejsze efekty uczenia się jakich zdobycie zakłada wykład to:

- Znajomość struktury współczesnej polskiej sceny politycznej i jej genezy.

- Umiejętność identyfikowania i analizy wybrany współczesnych wyzwań polskiej polityki.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu odbywa się w formie testu pisemnego. Test składa się z 4 pytań otwartych (do zdobycia mx. 40 punktów, 10 punktów za każde pytanie). 3 pytania dotyczą treści wykładu, 1 pytanie znajomości jednej wybranej lektury.

Próg zaliczenia (ocena dostateczna) to 20 punktów.

Od 20 do 28 punktów – ocena dostateczna.

Od 29 do 36 punktów – ocena dobra

Od 37 punktów – ocena bardzo dobra.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bajda
Prowadzący grup: Piotr Bajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Sowiński
Prowadzący grup: Sławomir Sowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach wiążę się z następującym nakładem pracy:

15 h. – udział w zajęciach.

10 h. – przeczytanie jednej wybranej obowiązkowej lektury.

5 h. – przygotowanie do pisemnego testu.

Łącznie 30 h. – 1 punkt ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład ma charakter autorski i jest poświęcony próbie identyfikacji oraz analizy najważniejszych wyzwań współczesnej polskiej polityki.

Pełny opis:

Wykład ma charakter autorski i jest poświęcony próbie identyfikacji oraz analizy najważniejszych wyzwań współczesnej polskiej polityki.

W pierwszej części, wykład poświęcony jest bipolarności polskiej sceny politycznej jaka kształtuje się na niej (de facto) po roku 2005. W trakcie wykładu analizowane są jej przyczyny, przejawy i skutki.

W dalszej części, wykład podejmuje wybrane polityczne wyzwania jakie wydają się bipolarności tej konsekwencją. Jako takie analizowane są kwestie takie jak: funkcjonalność i dysfunkcjonalność współczesnych polskich podziałów politycznych, problem upolitycznienia sfery publicznej; możliwość wykształcenia się politycznego centrum; zdolność podzielonego państwa do odpowiedzi na strategiczne, międzynarodowe i cywilizacyjne, wyzwania.

Literatura:

Lektura obowiązkowa, (jedna) do wyboru:

1. A. Dudek, O dwóch takich co podzieliły Polskę, Warszawa 2022.

2. P. Obacz, Podział „Polska solidarna – Polska liberalna” w świetle wybranych

koncepcji pluralizmu politycznego, Kraków 2018.

3. M. Grabowska, Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po roku 1989, Warszawa 2004.

4. J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, Kraków1994.

5. R. Matyja, Konserwatyzm po komunizmie, Warszawa 2009.

6. Z. Krasnodębski, Demokracja peryferii, Gdańsk 2005.

7. J. Piekutowski, Rzeczpospolita III i ½ Rozmowa z Ludwikiem Dornem, , Warszawa 2021.

8. M. Budzisz, Samotność strategiczna Polski, Warszawa, 2023.

9. S. Sowiński, Boskie, cesarskie, publiczne. Debata o legitymizacji Kościoła katolickiego w Polsce w sferze publicznej w latach 1989–2010, Warszawa 2012.

10. S. Sowiński, Dobra Nowina w czasach „dobrej zmiany”. Kościół katolicki w sferze publicznej współczesnej Polski w latach 2015-2018, Warszawa 2021.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Rydliński
Prowadzący grup: Bartosz Rydliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)