Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ranking wydarzeń politycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-RWP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ranking wydarzeń politycznych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W06, K_W07, K_U01


Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do najważniejszych problemów politycznych współczesnego świata.

Studenci dokonują analizy współczesnych kwestii politycznych stanowiących przedmiot debaty publicznej (w oparciu o bieżące materiały prasowe) oraz o lekturę wybranych przez prowadzącego lektur.

Pełny opis:

1.Zajęcia wprowadzające;

2.Źródła sukcesu współczesnych populistów

- José Ortega y Gasset, Bunt mas.

3. Relacje transatlantyckie po zburzeniu muru berlińskiego

- T. G. Ash, Wolny świat

- R. Kagan, Potęga i raj

- R. Cooper, Pękanie granic

- Ch. Saint-Etienne, Potęga albo śmierć

4. Gdzie się podziali ci wszyscy przywódcy?

- L. Iacocca, Gdzie się podziali ci wszyscy przywódcy?

5. Czy UE się rozpadnie?

- Thomas L. Friedman, Świat jest płaski

- J. Rifkin, Europejskie marzenie

6. Globalizm czy kapitalizm?

- N. Klein, No Logo lub Doktryna szoku (fragmenty)

- T. Piketty, Ekonomia nierówności (fragmenty)

- L. von Mises, Ekonomia i polityka (fragmenty)

7. Kolokwium.

Literatura:

- W. Laqueuer, Ostatnie dni Europy

- O. Fallaci, Wściekłość i duma

- T. G. Ash, Wolny świat

- R. Kagan, Potęga i raj

- R. Cooper, Pękanie granic

- Ch. Saint-Etienne, Potęga albo śmierć

- L. Iacocca, Gdzie się podziali ci wszyscy przywódcy?

- F. Fukuyama, Koniec historii

- T. Judt, Powojnie

- Cz. Miłosz, Rodzinna Europa

- Thomas L. Friedman, Świat jest płaski

- J. Rifkin, Europejskie marzenie

- E. Canetti, Masa i władza

- G. le Bon, Psychologia tłumu

- L. von Mises, Ekonomia i polityka

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma wiedzę na temat roli mediów w życiu publicznym, w szczególności politycznym i Potrafi tłumaczyć/wyjaśniać zachowanie człowieka i grup społecznych w życiu publicznym, rozumie potrzebę rozwoju zawodowego wynikającą z dynamiki rzeczywistości społecznej, w tym uczenia się przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają charakter debaty.

1. Oceniane jest przygotowanie studentów do zajęć i aktywność - brak przygotowania oznacza konieczność opracowania tematu wskazanego przez prowadzącego. Punkty z aktywności podnoszą ocenę końcową z przedmiotu.

2. Student przygotowuje co dwa tygodnie subiektywny ranking światowych wydarzeń, który przesyła prowadzącemu do godziny 23.59. dnia poprzedzającego zajęcia - za każdy otrzymuje max. 10 pkt (łącznie 60 pkt.) Można nie przesłać jednego rankingu. Trzeba uzyskać 31 pkt.

3. Zaliczenie końcowe to kolokwium - praca pisemna (40 pkt). Trzeba uzyskać 21 pkt.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTM1MTlhY2MtNjc0Ni00YWE1LWI4NzgtMDg3NDk5ZWMyMDI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2216fd8ee9-018d-4718-8543-6bf0d6ff67b7%22%7d

Do zaliczenia przedmiotu należy zgromadzić łącznie (z rankingów i kolokwium) 52 punktów.

4. Zajęcia są obowiązkowe. Student może je jednokrotnie opuścić - nie jest istotna przyczyna nieobecności. Każda kolejna nieobecność wiąże się z koniecznością odpracowania zaległości przez rozmowę na dyżurze lub opracowanie zagadnienia zadanego przez prowadzącego. Wraz z 4 nieobecnością zajęcia nie mogą zostać zaliczone - w sytuacjach losowych decyduje Dziekan. Brak zaliczenia następuje także w przypadku nieoddania rankingów, oddania pracy, która zostanie oceniona na ocenę niedostateczną. Zajęcia nie mogą być również zaliczone jeśli student nie dopełnił obowiązków wynikających z nieprzygotowania na zajęcia.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTM1MTlhY2MtNjc0Ni00YWE1LWI4NzgtMDg3NDk5ZWMyMDI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2216fd8ee9-018d-4718-8543-6bf0d6ff67b7%22%7d

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Wojtas-Jarentowska
Prowadzący grup: Kinga Wojtas-Jarentowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Wojtas-Jarentowska
Prowadzący grup: Kinga Wojtas-Jarentowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.