Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie wiedzą w organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-U2-ZWW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie wiedzą w organizacji
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zakrzewski
Prowadzący grup: Piotr Zakrzewski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac1dcb2934a7045b69816edc5bffb730f%40thread.tacv2/conversations?groupId=8585a917-5583-4eff-9c1b-683d589f0862&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje tematykę związaną z procesem zarządzania wiedzą (dobrami niematerialnymi) w różnych rodzajach organizacji jak np. przedsiębiorstwo czy uczelnia.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z szeroko rozumianym procesem zarządzania wiedzą w różnego rodzaju organizacjach. Wiedza ta, rozumiana jako system własności intelektualnej, odgrywa szczególną rolę w generowaniu zarówno rozwiązań technicznych oraz oznaczeń – chronionych prawami własności przemysłowej, jak i powstawaniu utworów – pozostających w domenie prawa autorskiego. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie związane ze zwalczaniem naruszeń praw własności intelektualnej (obowiązujące regulacje prawne, strategiczne dokumenty, case study). Po zakończeniu kursu student będzie w stanie identyfikować aktywa niematerialne np. w uczelni czy przedsiębiorstwie, zdobędzie wiedzę na temat ich skutecznej ochrony, jak też efektywnego zarządzania IP.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Akty prawne:

 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 z późn. zm.);

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.);

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).

Podręczniki:

 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008 i późniejsze

 J.J. Brdulak, Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Warszawa 2005

 E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2010

 A. Adamczak, M. du Vall (red.), Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2010

 R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2018 i wcześniejsze

 M. J. Hatch, Teoria organizacji, Warszawa 2002 i następne

 W. Kotarba, Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, Warszawa 2006

 W. Kotarba, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2012

 Broszury Urzędu Patentowego, dostępne na stronie www.uprp.pl (zakładka „publikacje”,

a następnie „publikacje bezpłatne”)

Literatura uzupełniająca:

 J. Guliński, K. Zasiadły (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia, Warszawa 2005*

 L. Łukaszuk, Dobra intelektualne, Warszawa 2009

 K. B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Warszawa 2011 (nowe wydanie)*

 U. Promińska (red.), Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2004

 K. Santarek (red.), Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, Warszawa 2008*

 A. Szewc, K. Zioło, M. Grzesiczak, Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji, Warszawa 2011*

 M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008

 Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Warszawa 2005 (publikacja bezpłatna, dostępna na stronie MNiSW)

* publikacje bezpłatne, dostępne na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Wymagania wstępne:

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania i ochrony własności intelektualnej, potrafi merytorycznie uczestniczyć w dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zakrzewski
Prowadzący grup: Piotr Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zakrzewski
Prowadzący grup: Piotr Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zakrzewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.