Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Asystent rodziny - wybrane zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-ARWZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Asystent rodziny - wybrane zagadnienia
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af62db96cc5994cd4a9817cb23fff7a74%40thread.tacv2/conversations?groupId=f223d7d7-dbfa-4040-bfed-ee70f5c0a305&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W07, PS1_W14; PS1_U01, PS1_U07, PS1_U10; PS1_K10, PS1_K11, PS1_K12

Skrócony opis:

Celem przedmiotu o podejmowanych w jego zakresie zagadnień jest kształcenie podstawowych i bazowych kompetencji

komunikowania się z rodziną. W trakcie zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami pracy i działania asystenta rodziny.

Zostaną wyposażeni w podstawowe narzędzia planowania i realizowania pracy pomocowej wobec rodziny z dziećmi.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1.Kompetencje pracownika socjalnego

2. Na czym polega asystentura rodziny?

2.Podstawowe umiejetnosci komunikacyjne w pracy z rodzina

3.Diagnozowanie rodziny i srodowiska rodzinnego

4.Metody i techniki pracy z klientem i rodzina cz.I

5.Metody i techniki pracy z klientem i rodzina cz.I

6. Dysfunkcja srodowiska rodzinnego

7.Podstawowe umiejetnosci wychowawcze i terapeutyczne

8.Pomoc skoncentrowana na rozwiazaniach

9.Postepowanie z klientem, który nie podejmuje rozmowy, praca z oporem i motywowanie do zmiany

10.Planowanie pomocy rodzinie i monitorowanie jej funkcjonowania

11.Zespół interdyscyplinarny

12.Etyka pracy asystenta rodziny

13.Ewaluacja pracy własnej

14. Rozwijanie własnych kompetencji zawodowych

Literatura:

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Badura-Madej W. (1999) Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej: poradnik dla pracowników

socjalnych, Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe.

2.De Robertis C., przy współpracy B.Blanc, F.Lesimple, H.Pascal (1998) Metodyka działania w pracy socjalnej. Katowice:

Wydawnictwo Naukowe Śląsk

3.De Robertis C., Pascal H. (1999) Postepowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami Katowice:

Śląsk Wydawnictwo Naukowe

4.Krasiejko I. (2010) Metodyka działania asystenta rodziny: podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej.

Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe

5.Łecki K., Szóstka. A. (1999) Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, Katowice: Śląsk

4.Nocun A., Szmagalski J. (1996) Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie. Porozumiewanie się,

rozwiazywanie problemów i konfliktów Warszawa: Interart

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Na ocenę 2 (ndst.): student nie posiada podstawowej wiedzy kompetencji pracy z klientem jakim jest rodzina, nie potrafi

wskazać metod pracy z rodzina, nie zaliczył egzaminu pisemnego z wiedzy

Na ocenę 3 (dst.) - posiada jedynie elementarną wiedzę o metodach pracy z rodzina, wykształcił niskie kompetencje do

pracy pomocowej, na niskim poziomie napisał egzamin pisemny

Na ocenę 4 (db) - posiada dobry poziom kompetencji wymaganych w pracy socjalnej z rodziną, potrafi zastosować

większość poznanych metod, poprawnie napisał egzamin pisemny

Na ocenę 5 (bdb) - posiada bardzo dobrą wiedzę o metodach i sposobach pracy socjalnej z rodziną, potrafi zastosować

wszystkie poznane metody, bardzo dobrze napisał egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego. Egzamin będzie miał formę testu online na platformie Moodle.

Na zajęciach obowiązuje obecność, będzie sprawdzana lista obecności.

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach.

Na ocenę 2 (ndst.): student nie posiada podstawowej wiedzy kompetencji pracy z klientem jakim jest rodzina, nie potrafi

wskazać metod pracy z rodzina, nie zaliczył egzaminu pisemnego z wiedzy

Na ocenę 3 (dst.) - posiada jedynie elementarną wiedzę o metodach pracy z rodzina, wykształcił niskie kompetencje do

pracy pomocowej, na niskim poziomie napisał egzamin pisemny

Na ocenę 4 (db) - posiada dobry poziom kompetencji wymaganych w pracy socjalnej z rodziną, potrafi zastosować

większość poznanych metod, poprawnie napisał egzamin pisemny

Na ocenę 5 (bdb) - posiada bardzo dobrą wiedzę o metodach i sposobach pracy socjalnej z rodziną, potrafi zastosować

wszystkie poznane metody, bardzo dobrze napisał egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kurtyka-Chałas
Prowadzący grup: Justyna Kurtyka-Chałas
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af62db96cc5994cd4a9817cb23fff7a74%40thread.tacv2/conversations?groupId=f223d7d7-dbfa-4040-bfed-ee70f5c0a305&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu o podejmowanych w jego zakresie zagadnień jest kształcenie podstawowych i bazowych kompetencji komunikowania się z rodziną. W trakcie zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami pracy i działania asystenta rodziny. Zostaną wyposażeni w podstawowe narzędzia planowania i realizowania pracy pomocowej wobec rodziny z dziećmi.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1.Kompetencje pracownika socjalnego

2. Na czym polega asystentura rodziny?

2.Podstawowe umiejetnosci komunikacyjne w pracy z rodzina

3.Diagnozowanie rodziny i srodowiska rodzinnego

4.Metody i techniki pracy z klientem i rodzina cz.I

5.Metody i techniki pracy z klientem i rodzina cz.I

6. Dysfunkcja srodowiska rodzinnego

7.Podstawowe umiejetnosci wychowawcze i terapeutyczne

8.Pomoc skoncentrowana na rozwiazaniach

9.Postepowanie z klientem, który nie podejmuje rozmowy, praca z oporem i motywowanie do zmiany

10.Planowanie pomocy rodzinie i monitorowanie jej funkcjonowania

11.Zespół interdyscyplinarny

12.Etyka pracy asystenta rodziny

13.Ewaluacja pracy własnej

14. Rozwijanie własnych kompetencji zawodowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Badura-Madej W. (1999) Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej: poradnik dla pracowników

socjalnych, Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe.

2.De Robertis C., przy współpracy B.Blanc, F.Lesimple, H.Pascal (1998) Metodyka działania w pracy socjalnej. Katowice:

Wydawnictwo Naukowe Śląsk

3.De Robertis C., Pascal H. (1999) Postepowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami Katowice:

Śląsk Wydawnictwo Naukowe

4.Krasiejko I. (2010) Metodyka działania asystenta rodziny: podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej.

Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe

5.Łecki K., Szóstka. A. (1999) Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, Katowice: Śląsk

4.Nocun A., Szmagalski J. (1996) Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie. Porozumiewanie się,

rozwiazywanie problemów i konfliktów Warszawa: Interart

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kurtyka-Chałas
Prowadzący grup: Justyna Kurtyka-Chałas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.