Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Katolicka Nauka Społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-KNS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Katolicka Nauka Społeczna
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Zarys programu:

1. Zagadnienia wstępne

2. Pojęcie KNS, metoda i źródła

3. Podstawowe zasady KNS

4. Najważniejsze encykliki społeczne papieży

5. Prawa i obowiązki człowieka

6. Wokół życia rodzinnego

7. Wspólnota samorządowa i państwowa

8. Udział katolików w życiu politycznym

9. Znaczenie narodu i patriotyzm

10. Pomoc społeczna

11. Praca i życie zawodowe

12. Stosunek KNS do ekonomii i jej zasad

13. Problemy globalne

14. Kultura i sztuka w perspektywie KNS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. IUSTITIA ET PAX, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Jedność, Kielce 2005.

2. T. BORUTKA, J. MAZUR, A. ZWOLIŃSKI, Katolicka nauka społeczna, Paulinianum, Częstochowa 2004.

3. BEŁCH K., Katolicka nauka społeczna. Podręcznik dla studentów teologii i nauk społecznych, Jedność, Kielce 2007

4. FEL STANISŁAW, KUPNY JÓZEF Katolicka nauka społeczna, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. T. BORUTKA, Społeczne nauczanie Kościoła. Teoria i zastosowanie, Czuwajmy, Kraków 2004.

2. IUSTITIA ET PAX, Program społeczny. Wybór tekstów Magisterium Kościoła, W drodze, Poznań-Kraków 2000.

3. Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła, t. 1 i 2, Solidarność, Rzym-Lublin 1996.

4. CZ. STRZESZEWSKI, Katolicka nauka społeczna, KUL, Lublin 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Celem wykładu jest przekazanie studentom systematycznej ogólnej wiedzy z zakresu katolickiej nauki społecznej i zapoznanie z jej podstawową terminologią, zasadami oraz oceną zjawisk społeczno-gospodarczych. W trakcie zajęć przedstawiona zostanie metoda oraz podstawowe zasady KNS. Następnie przeanalizowany zostanie stosunek nauczania społecznego Kościoła do wybranych, ważniejszych zagadnień życia społecznego, gospodarczego, politycznego, stosunków międzynarodowych i procesu globalizacji, a także sfery kultury i sztuki.

Aktywność studenta: Nakład pracy w godz.:

udział w wykładzie - 30

przygotowanie do wykładu - 20

konsultacje - 5

przygotowanie do egzaminu - 25

SUMA GODZIN - 80 3 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa na zajęciach

Test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi przygotowany na platformie Moodle

Aktywność na konwersatorium podnosi ostateczną ocenę z przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Wysocki
Prowadzący grup: Artur Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Wysocki
Prowadzący grup: Artur Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.