Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-MBS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań społecznych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGJiZWJkMzktZWFhMi00ZDg5LTllM2EtYjQ4YTQ2MjliODhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%220673b375-c91a-480a-a830-e52b94815f90%22%7d
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W01, PS1_W10; PS1_U03; PS1_K01

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawami metodologii badań społecznych, zarówno w wymiarze teoretycznym, pojęciowym, jak i praktycznym. Kurs przybliży uczestnikom także zagadnienia związane z prowadzeniem badań ilościowych i jakościowych.

Pełny opis:

W trakcie kursu zostaną omówione następujące bloki tematyczne:

1. Paradygmaty w badaniach społecznych

2. Teorie w naukach społecznych

3. Etyczne aspekty w badaniach

4. Język i aparatura pojęciowa w naukach społecznych

5. Badania ilościowe i jakościowe

6. Problemy, hipotezy, zmienne

7. Struktura procesu badawczego

8. Wybrane metody analizy i interpretacji danych ilościowych i jakościowych

Literatura:

S. Nowak, Metodologia Badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

J. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane,

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013

J. M. Brzeziński, Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2012

Ch. Frankford-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1. Obecność obowiązkowa. Dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

2. Aktywność na zajęciach - możliwość uzyskania 4 pkt.

3. Kolokwium sprawdzające znajomość zadanej do przeczytania literatury - możliwość uzyskania 8 pkt.

4. Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji - możliwość otrzymania 8 pkt.

Student może uzyskać łącznie 20 pkt.

Kryteria oceniania:

20 - 19 pkt. - bardzo dobry

18 - 17 pkt. - dobry +

16 - 15 pkt. - dobry

14 -13 pkt. - dostateczny +

12 - 11 pkt. - dostateczny

poniżej 11 pkt. - niedostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozalska
Prowadzący grup: Agata Rozalska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGJiZWJkMzktZWFhMi00ZDg5LTllM2EtYjQ4YTQ2MjliODhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%220673b375-c91a-480a-a830-e52b94815f90%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawami metodologii badań społecznych, zarówno w wymiarze teoretycznym, pojęciowym, jak i praktycznym. Kurs przybliży uczestnikom również zagadnienia związane z prowadzeniem badań ilościowych i jakościowych.

Pełny opis:

W trakcie kursu zostaną omówione następujące bloki tematyczne:

1. Paradygmaty w badaniach społecznych

2. Teorie w naukach społecznych

3. Etyczne aspekty w badaniach

4. Język i aparatura pojęciowa w naukach społecznych

5. Badania ilościowe i jakościowe

6. Problemy, hipotezy, zmienne

7. Struktura procesu badawczego

8. Wybrane metody analizy i interpretacji danych ilościowych i jakościowych

Literatura:

S. Nowak, Metodologia Badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

J. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane,

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013

J. M. Brzeziński, Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2012

Ch. Frankford-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001

Wymagania wstępne:

Zajęcia odbywają się w MS Teams

Link do zajęć: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGJiZWJkMzktZWFhMi00ZDg5LTllM2EtYjQ4YTQ2MjliODhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%220673b375-c91a-480a-a830-e52b94815f90%22%7d

UWAGA: nie wyrażam zgody na nagrywanie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozalska
Prowadzący grup: Agata Rozalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.