Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-MPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami, technikami i narzędziami, wykorzystywanymi w codziennej praktyce zawodowej pracownika socjalnego. Treści teoretyczne przedstawione w ramach wykładu, są w ramach ćwiczeń uzupełniane odniesieniami do doświadczeń pracowników socjalnych we wdrażaniu poszczególnych metod, technik i narzędzi w pracy z różnymi kategoriami odbiorców wsparcia.

Literatura:

1. Dubois B., Miley K.K., Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, Katowice 1998.

2. Frysztacki K. (red.), Praca socjalna. 30 wykładów, Warszawa 2019.

3. Grewiński M., Skrzypczak B. (red.), Środowiskowe usługi społeczne - Nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, Warszawa 2011.

4. Kamiński T., Praca socjalna i charytatywna, Warszawa 2004.

5. Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

6. Kotlarska-Michalska A., Zindywidualizowane formy pracy socjalnej. Doświadczenia i dylematy, [w:] T. Kamiński (red.),Politologia - Polityka Społeczna - Praca Socjalna, Warszawa 2011.

7. de Robertis C., Metodyka działania w pracy socjalnej, Katowice 1998.

8. de Robertis C., Pascal H., Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami, Warszawa 1997.

9. Skidmore R., Thackeray M.G., Wprowadzenie do pracy socjalnej, Katowice 1998.

10. Wódz K., Kowalczyk B. (red.), Organizowanie społeczności. Modele i strategie działania, Warszawa 2014.

11. Wybrane artykuły z czasopism:

- "Praca Socjalna"

- "Zeszyty Pracy Socjalnej"

- "Problemy Polityki Społecznej"

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student/Studentka:

- zna i potrafi scharakteryzować modele tzw. klasycznych metod pracy socjalnej

- zna i potrafi scharakteryzować nowe podejścia i rozwiązania w praktyce pracy socjalnej

- posiada wiedzę z zakresu diagnozowania sytuacji klienta i jego uprawnień do pomocy

- rozumie istotę i cele zawierania kontraktu socjalnego

- potrafi dobrać odpowiednie metody, techniki i narzędzia do pracy z określonymi kategoriami klientów

- rozumie istotę, cele i konieczność stosowania superwizji w pracy socjalnej

- potrafi określić wyzwania etyczne związane z wykonywaniem pracy socjalnej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się testem na platformie Moodle. Na ocenę pozytywną należy uzyskać co najmniej 60% punktów.

Zaliczenie ćwiczeń obejmuje:

- Obecność na zajęciach. Dopuszczalne są maksymalnie trzy nieobecności usprawiedliwione, każda kolejna obniża ocenę końcową o jeden punkt,

- Przygotowanie i zaprezentowanie referatu na podstawie wskazanej publikacji,

- Aktywny udział w dyskusji, a także w symulacjach tworzenia dokumentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kamiński
Prowadzący grup: Tadeusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kamiński
Prowadzący grup: Tadeusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.