Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pomoc rodzinie z dysfunkcjami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-PRzD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pomoc rodzinie z dysfunkcjami
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7d7769f6b1544fe88a85c0ccff7b89db%40thread.tacv2/conversations?groupId=ff47f371-e81b-4049-9e53-00cef4ca7ea5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami pracy z rodziną problemową, dysfunkcyjną. W trakcie zajęć słuchacz będzie miał możliwość zapoznania się z metodami pracy z rodziną, w zależności od rodzaju dysfunkcji, którą ona przejawia. Zajęcia będą miały formę wykładów interaktywnych, jak również odgrywania scenek, ćwiczenia nabywanych umiejętności w pracy grupowej.

Pełny opis:

1. Rodzina prawidłowo funkcjonująca

2. Rodzina dysfunkcyjna

3. Specyfika pracy z rodziną z problemem alkoholowym

4. Praca z rodziną przemocową

5. Specyfika pracy socjalnej z osobami cierpiącymi na choroby psychiczne

6.Piecza zastępcza jako forma pomocy dziecku

7. Empowerment

8.Warsztaty dla rodziców jako forma pomocy dziecku i rodzinie

9.Metody terapeutyczne w pracy z rodziną

10.Metoda Skoncentrowana na Rozwiązaniach

11. Superwizja w pracy socjalnej

Literatura:

1. B. de Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydanie II. Kraków: Wydawnictwo UJ, 1999.

2. G.Kaczmarek, B.Karlińska, A.Kruczek, I.Płatek,

M.Polak, M.Sobkowiak, Standard pracy socjalnej z osobą z

niepełnosprawnością i jej rodziną z uwzględnieniem

osób z zaburzeniami psychicznymi, Standrady w Pomocy.

3. I.Krasiejko, Metodyka działania asystenta rodziny. Różne modele pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną, Katowice, Wydawnictwo Naukowe: „Śląsk”, 2012

4. D.Ławniczak, M.Marszałkowska, B.Mierzejewska, D.Polczyk, L.Zeller

Standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi.

5.A.M. Seweryńska. Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli. Warszawa 2004.

6. J.Żebrowski, (red.)Rodzina polska na przełomie wieków.Gdańsk 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Ma podstawową wiedzę na temat społecznych i kulturowych uwarunkowań dysfunkcji rodziny. Wie jak rozwijała się pomoc rodzinie dysfunkcyjnej. Posiada wiedzę o głównych środowiskach powodujących dysfunkcję rodziny, dynamice tego procesu i warunkach optymalnej pomocy rodzinom zagrożonym dysfunkcją.

Umiejętności:

Dostrzega, nazywa, interpretuje i analizuje przyczyny dysfunkcji rodziny. Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami

teoretycznym i w celu analizowania ludzkich

zachowań. Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać

ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym

działaniu.

Kompetencje społeczne:

Prawidłowo organizuje działanie i stosuje zasady etyki

zawodowej pracownika socjalnego

Dostrzega istotę i znaczenie współdziałania i współpracy

oraz przyjmowania wielorakich ról.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności)

2. Aktywny udział w dyskusjach i pracach grupowych

3. Test zaliczeniowy, na platformie Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kurtyka-Chałas
Prowadzący grup: Justyna Kurtyka-Chałas
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7d7769f6b1544fe88a85c0ccff7b89db%40thread.tacv2/conversations?groupId=ff47f371-e81b-4049-9e53-00cef4ca7ea5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami pracy z rodziną problemową, dysfunkcyjną. W trakcie zajęć słuchacz będzie miał możliwość zapoznania się z metodami pracy z rodziną, w zależności od rodzaju dysfunkcji, którą ona przejawia. Zajęcia będą miały formę wykładów interaktywnych, jak również odgrywania scenek, ćwiczenia nabywanych umiejętności w pracy grupowej.

Pełny opis:

1. Rodzina prawidłowo funkcjonująca

2. Rodzina dysfunkcyjna

3. Specyfika pracy z rodziną z problemem alkoholowym

4. Praca z rodziną przemocową

5. Specyfika pracy socjalnej z osobami cierpiącymi na choroby psychiczne

6.Piecza zastępcza jako forma pomocy dziecku

7. Empowerment

8.Warsztaty dla rodziców jako forma pomocy dziecku i rodzinie

9.Metody terapeutyczne w pracy z rodziną

10.Metoda Skoncentrowana na Rozwiązaniach

11. Superwizja w pracy socjalnej

Literatura:

1. B. de Barbaro (red.) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wydanie II. Kraków: Wydawnictwo UJ, 1999.

2. G.Kaczmarek, B.Karlińska, A.Kruczek, I.Płatek,

M.Polak, M.Sobkowiak, Standard pracy socjalnej z osobą z

niepełnosprawnością i jej rodziną z uwzględnieniem

osób z zaburzeniami psychicznymi, Standrady w Pomocy.

3. I.Krasiejko, Metodyka działania asystenta rodziny. Różne modele pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną, Katowice, Wydawnictwo Naukowe: „Śląsk”, 2012

4. D.Ławniczak, M.Marszałkowska, B.Mierzejewska, D.Polczyk, L.Zeller

Standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi.

5.A.M. Seweryńska. Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli. Warszawa 2004.

6. J.Żebrowski, (red.)Rodzina polska na przełomie wieków.Gdańsk 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kurtyka-Chałas
Prowadzący grup: Justyna Kurtyka-Chałas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.