Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy społeczne współczesnej Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PS-PSWE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy społeczne współczesnej Europy
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W02, PS1_W07, PS1_U06, PS1_U09, PS1_U18, PS1_K02, PS1_K09

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Podstawowy.

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami społecznymi w wybranych krajach współczesnej Europy. Skala zjawisk, przyczyny, rodzaje sposoby przeciwdziałania.

Wymagania wstępne:

Brak.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi i aktualnymi problemami, jakich doświadcza współczesna Europa. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące demograficznego starzenia się wraz z polityką demograficzną, dzietności, rynku pracy, ubóstwa, zdrowia publicznego i migracji.

Literatura:

Literatura podstawowa

E. Latoszek, M. Proczek, A. Szczerba-Zawada, A. Masłoń-Oracz, K. Zajączkowski red., Unia Europejska Istota Szanse Wyzwania, Wydawnictwo CeDeWu, warszawa 2018

J. Polakowska -Kujawa red., Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, Difin, Warszawa 2006

A. Olejniczak red., Europa dla młodych. Szansa ou d`illusion, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2013

K. Frysztacki, Socjologia problemów społecznych, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

L. J. Jasiński, Spójność ekonomiczna i społeczna regionów państw Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2012

A. Szeptycki red., Między sąsiedztwem a integracją. Założenia, funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011

J. Balicki, E. Frątczak, Ch. B. Nam, Przemiany ludnościowe. Fakty-interpretacje-opinie, IP UKSW, cz. II Globalna polityka ludnościowa, Warszawa 2003

I. Kotowska, A. Matysiak, A. Domaradzka, Scenariusze polityki ludnościowej dla Polski. Badanie eksperckie Delphi¸ SGH, Warszawa 2005

Raporty i badania Eurostat www.europa.eu

Materiały informacyjne:

Codzienne media (internet, periodyki, prasa, magazyny, czasopisma, Radio, TV

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie zajęć składają się następujące elementy:

1. obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszcza się 2 nieobecności w semestrze

2. realizacja zadań zleconych przez wykładowcę;

3. pisemne kolokwium z materiału omówionego podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Kawińska
Prowadzący grup: Martyna Kawińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a12fc0f3efbad48edaf593e75067b91c5%40thread.tacv2/conversations?groupId=c67ecfa0-893a-4893-9433-1ad37deca0c0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Podstawowy.

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami społecznymi w wybranych krajach współczesnej Europy. Skala zjawisk, przyczyny, rodzaje sposoby przeciwdziałania.

Wymagania wstępne:

Brak.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi i aktualnymi problemami, jakich doświadcza współczesna Europa. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące demograficznego starzenia się wraz z polityką demograficzną, dzietności, rynku pracy, ubóstwa, zdrowia publicznego i migracji.

Literatura:

Literatura podstawowa

E. Latoszek, M. Proczek, A. Szczerba-Zawada, A. Masłoń-Oracz, K. Zajączkowski red., Unia Europejska Istota Szanse Wyzwania, Wydawnictwo CeDeWu, warszawa 2018

J. Polakowska -Kujawa red., Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, Difin, Warszawa 2006

A. Olejniczak red., Europa dla młodych. Szansa ou d`illusion, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2013

K. Frysztacki, Socjologia problemów społecznych, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

L. J. Jasiński, Spójność ekonomiczna i społeczna regionów państw Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2012

A. Szeptycki red., Między sąsiedztwem a integracją. Założenia, funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011

J. Balicki, E. Frątczak, Ch. B. Nam, Przemiany ludnościowe. Fakty-interpretacje-opinie, IP UKSW, cz. II Globalna polityka ludnościowa, Warszawa 2003

I. Kotowska, A. Matysiak, A. Domaradzka, Scenariusze polityki ludnościowej dla Polski. Badanie eksperckie Delphi¸ SGH, Warszawa 2005

Raporty i badania Eurostat www.europa.eu

Materiały informacyjne:

Codzienne media (internet, periodyki, prasa, magazyny, czasopisma, Radio, TV

Wymagania wstępne:

Konwersatorium jest prowadzone zdalnie - na platformie Teams oraz Moodle (materiały).

Obecność na zajęciach dla wszystkich zapisanych studentów jest obowiązkowa.

Kryterium oceny studenta stanowi wynik uzyskany z zaliczenia pisemnego i pracy podczas zajęć.

Zaliczenie ma formę testu zdalnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Kawińska
Prowadzący grup: Martyna Kawińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.