Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza statystyczna danych sondażowych - poziom zaawansowany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-ASDSpz Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza statystyczna danych sondażowych - poziom zaawansowany
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W01-S2A_W01; K_W02-S2A_W03; K_W06-S2A_W06; K_U01-S2A_U01; K_U02-S2A_U02; K_U03-S2A_U03;K_U03-S2A_U04;K_K02-S2A_K02;K_K02-S2A_K03;K_K02-S2A_K04;K_K02-S2A_K05

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do wykonywania analizy statystycznej oraz interpretacji danych pochodzących z badań opinii społecznej.

Pełny opis:

Treście merytoryczne:

1. Testy parametryczne

testy t-Studenta

analiza wariancji

korelacja r-Pearsona

analiza regresji

2. Zaawansowane metody tworzenia wskaźników i analiza czynnikowa

3. Testy nieparametryczne

test U Manna-Whitneya

test Kruskala-Wallisa

test niezalezności chi-kwa

4. Wielokrotne odpowiedzi

5. Ogólny model liniowy

6. Modele mieszane – liniowe

Literatura:

Babbie E., 2004, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Nawojczyk M., 2002, Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków.

Górniak Jarosław, J. Wachnicki, 2004, Pierwsze kroki w analizie danych, SPSS Polska, Kraków.

Bedynska S., Cypryańska M., Statystyczny drogowskaz 1, SPSS Polska, Kraków

Bedynska S., Cypryańska M., Statystyczny drogowskaz 2, SPSS Polska, Kraków

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. (K_W01-S2A_W01) zna procedury z zakresu analizy danych ilościowych oraz obsługi programu SPSS/PASW Statistics

2. (K_W02-S2A_W03) oblicza miary statystycznye, korelacje, analizę wariancji, regresji liniowej, analizę czynnikową analizę skupień służących do lepszego pomiaru i głębszego zrozumienia relacji między różnymi podmiotami życia społecznego

3. (K_W06-S2A_W06) posługuje się metodami i narzędziami opisu, w tym techniki pozyskiwania danych służących do budowania baz danych pochodzących z badań społecznych; edytuje, konweruje i eksportuje bazy danych, dokonuje operacji na zmiennych, raportuje, skaluje

4. (K_U01-S2A_U01) prawidłowo interpretuje i wyjaśnia zjawiska społeczne i w opraciu o zastsowane procedury analityczne SPSS

5. (K_U02-S2A_U02) wykorzystuje wiedzę socjologiczną i statystyczną do analizowania zjawisk społecznych przy wykorzystaniu SPSS oraz formułuje własne wnioski badawcze

6. (K_U03-S2A_U03) stawia hipotezy badawcze i je weryfikuje za pomocą analizy statystycznej SPSS oraz interpretować wyniki nt. różnych zjawisk społecznych

7. (K_U04-S2A_U04) za pomocą procedur prognostycznych SPSS (np: analiza szeregów czasowych) formułuje prognozy dotyczące zjawisk społecznych

Kompetencje społeczne:

8. (K_K02-S2A_K02) przeprowadza procedurę analityczną oraz przygotowuje profesjonalny raport badawczy współdzałając w większym zespole badawczym

9. (K_K03-S2A_K03) odpowiednio określia priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania analitycznego

10. (K_K04-S2A_K04) prawidłowo identyfikuje i dobiera odpowiednią technikę analityczną do założonego problemu badawczego

11. (K_K05-S2A_K05) umie uczestniczyć w przygotowaniu i przeprowadzeniu projektów analitycznych z zakresu nauk społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Praca na bazach danych;

Obecność na zajęciach;

Test zaliczeniowy;

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 29 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wróblewska-Skrzek
Prowadzący grup: Joanna Wróblewska-Skrzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do wykonywania analizy statystycznej oraz interpretacji danych pochodzących z badań opinii społecznej

Pełny opis:

Treście merytoryczne:

1. Testy parametryczne

testy t-Studenta

analiza wariancji

korelacja r-Pearsona

analiza regresji

2. Zaawansowane metody tworzenia wskaźników i analiza czynnikowa

3. Testy nieparametryczne

test U Manna-Whitneya

test Kruskala-Wallisa

test niezalezności chi-kwa

4. Wielokrotne odpowiedzi

5. Ogólny model liniowy

6. Modele mieszane – liniowe

Literatura:

Babbie E., 2004, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Nawojczyk M., 2002, Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków.

Górniak Jarosław, J. Wachnicki, 2004, Pierwsze kroki w analizie danych, SPSS Polska, Kraków.

Bedynska S., Cypryańska M., Statystyczny drogowskaz 1, SPSS Polska, Kraków

Bedynska S., Cypryańska M., Statystyczny drogowskaz 2, SPSS Polska, Kraków

Wymagania wstępne:

Excel, podstawy statystyki, podstawowa znajomość programy SPSS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wróblewska-Skrzek
Prowadzący grup: Joanna Wróblewska-Skrzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.