Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Population processes in Europe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-PPE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Population processes in Europe
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W02; SO1_U02; SO1_U03; SO1_U04; SO1_U08; SO1_K03; SO1_K04

Skrócony opis:

This course pays particular attention to the causes and consequences of population change. Discussed topics will include fertility decline and changes in the age pattern of family formation, childbearing outside marriage, changes in partnership behaviour (cohabitation, marriage, separation, divorce), the context of fertility, population ageing, mortality and life expectancy, migration into Europe, and the policy implications of recent demographic trends.

Pełny opis:

The course aims to familiarize students with key concepts, major debates, and recent research associated with the main population processes and trends in European countries and puts them in their socio-economic context. Students will also be introduced to methods and data sources used in the study of population and social demography. The aim of the course is to help students acquire a basic "literacy" of the leading ideas and research directions in the field of population studies. Demographic methods and measures are only covered to the extent necessary to understand substantive issues.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o specyfice i znaczeniu socjologii w systemie nauk społecznych, jej powiązaniach z naukami pokrewnymi oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej

2. potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz

3. potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować

4. potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie socjologii

5. posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej

6. umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

7. potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności oraz rozumie potrzebę jej doskonalenia

Opis ECTS:

uczestnictwo w zajęciach - 30

przygotowanie prezentacji - 60

przygotowanie do zajęć - 50

przygotowanie do zaliczenia - 40

Razem: 180 pkt/30 = 6 pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Luty-Michalak
Prowadzący grup: Marta Luty-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Skrócony opis:

This course pays particular attention to the causes and consequences of population change. Discussed topics will include fertility decline and changes in the age pattern of family formation, childbearing outside marriage, changes in partnership behaviour (cohabitation, marriage, separation, divorce), the context of fertility, population ageing, mortality and life expectancy, migration into Europe, and the policy implications of recent demographic trends.

Wymagania wstępne:

No prerequisites

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Luty-Michalak
Prowadzący grup: Marta Luty-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.