Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia grup mniejszościowych i etnicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SGMiE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia grup mniejszościowych i etnicznych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19:1mnAQp1JlmRUnwsVDSx44v0-a5rWFlh4R7KKgg1R7Jk1@thread.tacv2/Og%C3%B3lne?groupId=29d29753-bccf-4d0b-a0dc-42444391b5d5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W05,

SO1_W09;

SO1_U02,

S1A_U07;

SO1_U12,

SO1_K04

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką grup mniejszościowych i etnicznych w perspektywie socjologii. W trakcie kursu analizowane będą zagadnienia teoretyczne, porządkujące wiedzę w zakresie problematyki narodu i mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych, metodologii badan nad etnicznością. Omówiony zostanie stan badań socjologicznych w tym zakresie, jak również system ochrony mniejszości w Polsce i Europie. Ponadto, zaplanowano omówienie społecznych mechanizmów i problemów towarzyszących funkcjonowaniu grup mniejszościowych w społeczeństwach przyjmujących: migracje, dyskryminacja i nierówne traktowanie, asymilacja, integracja. Omówiony zostanie także szerszy kontekst funkcjonowania grup mniejszościowych w Polsce i na świecie w perspektywie wielokulturowości, przebudzenia regionalizmów i oddziaływania procesów globalizacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Markocka
Prowadzący grup: Magdalena Markocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Drzewek
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19:1mnAQp1JlmRUnwsVDSx44v0-a5rWFlh4R7KKgg1R7Jk1@thread.tacv2/Og%C3%B3lne?groupId=29d29753-bccf-4d0b-a0dc-42444391b5d5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką grup mniejszościowych i etnicznych w perspektywie socjologii. W trakcie kursu analizowane będą zagadnienia teoretyczne, porządkujące wiedzę w zakresie problematyki narodu i mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych, metodologii badan nad etnicznością. Omówiony zostanie stan badań socjologicznych w tym zakresie, jak również system ochrony mniejszości w Polsce i Europie.

Pełny opis:

Na zajęciach Socjologia grup mniejszościowych i etnicznych zaplanowano omówienie społecznych mechanizmów i problemów towarzyszących funkcjonowaniu grup mniejszościowych w społeczeństwach przyjmujących: migracje, dyskryminacja i nierówne traktowanie, asymilacja, integracja. Omówiony zostanie także szerszy kontekst funkcjonowania grup mniejszościowych w Polsce i na świecie w perspektywie wielokulturowości, przebudzenia regionalizmów i oddziaływania procesów globalizacji.

Literatura:

Babiński G., Etniczność [w:] Z. Bokszański i in. (red.), Encyklopedia socjologii, t.1, Warszawa 1998, s. 191-195.

Łotocki Ł., Obcość etniczna w perspektywie socjologiczno – politologicznej, Warszawa 2009, s. 131-140.

Budyta-Budzyńska M., Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa 2013, s. 139-159.

Babiński G., Metodologia a rzeczywistość społeczna. Dylematy badań etnicznych, Kraków 2004, s. 7-36.

Sadowski A., Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo [w:] M. Bieńkowska Ptasznik, K. Krzysztofek, A. Sadowski (red.), Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, Białystok 2006, s. 17-35.

Bojar H., Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczpospolitej Polskiej, Wrocław 2000, s. 77-117. (rozdz. II).

Budyta-Budzyńska M., Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa 2013, s. 111-138 (rozdz. 4 Stereotypy i uprzedzenia narodowe).

Jasińska – Kania A., Łodziński S., Wprowadzenie. Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce. Koncepcje teoretyczne i badania empiryczne [w:] Jasińska – Kania A., Łodziński S. (red.), Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce. Mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy, warszawa 2009, s. 7-35.

Rokicki J., Kolor, pochodzenie kultura, Kraków 2002, s. 101-141.

Śliz A., Szczepański M. S., Wielokulturowość i jej socjologiczny sens. Festival caravan czy wielokulturowe street party?, „Studia Socjologiczne”, nr 4 (203) 2011, s. 7-25.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.