Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SOrg Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia organizacji
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aN9lVMKloNHlp2EyIn0jmX7uuzX3GUL5SoOr9mFGp7oM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=57328bae-ca5c-4679-9a64-1c5e9a92b926&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Socjologia bada zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi, struktury tych zbiorowości, zjawiska i procesy w nich zachodzące a wynikające z wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie, siły skupiające i rozbijające te zbiorowości oraz zmiany i przekształcenia w nich zachodzące.

Pełny opis:

Socjologia bada zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi, struktury tych zbiorowości, zjawiska i procesy w nich zachodzące a wynikające z wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie, siły skupiające i rozbijające te zbiorowości oraz zmiany i przekształcenia w nich zachodzące.

Społeczeństwo zawsze „wytwarzało” instytucje umożliwiające życie zbiorowe.

Funkcjonowanie organizacji i tzw. „organizacyjność” jako rys rodzącej się cywilizacji przemysłowej była przedmiotem analiz socjologii w XIX wieku. Socjologia organizacji reprezentuje nurt humanistyczny w studiach nad instytucjami. Socjologia organizacji pomaga zrozumieć złożoność życia organizacyjnego i realizację zaplanowanych przez nich zadań społecznych.

Literatura:

Ewa Masłyk-Musiał, Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Lublin 2001

B. Kaczmarek, Organizacje : polityka, władza, struktury, Warszawa : MSM, 2001

Socjologia : lektury, red. Piotra Sztompki i Marka Kuci, Kraków : Znak, 2006

Współczesne problemy socjologii organizacji i zarządzania : wybrane zagadnienia, red. Beaty Glinka, K. Konecki, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006

B. Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002

Literatura dodatkowa

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA: definiuje pojęcia związane z rodzajami organizacji, motywacją pracowników, zasobami organizacji, strukturami organizacyjnymi, rozpoznaje obszary możliwych konfliktów w organizacji, wskazuje na zalety funkcjonowania organizacji uczących się

UMIEJĘTNOŚCI; analizuje zjawiska związane z występowaniem konfliktów w organizacji, dobiera metody motywowania pracowników zwiększające poziom zaangażowania zatrudnionych w realizację celów organizacji

KOMPETENCJE: potrafi pracować w zespole, kieruje praca zespołów zadaniowych, jest otwarty na nowe formy funkcjonowania organizacji w tym na formy pracy w organizacjach uczących się.

ECTS:

aktywność na platformie e-leraningowej -30 g.

przygotowanie do testu - 10 godz.

praca samodzielna (na platformie e-learningowej, przygotowanie do zajęć) - 15 godz.

konsulatcje na platformie e-learningowej - 5 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda: formularz testowy - pytania otwarte i zamknięte - na platformie Moodle

Test pisemny z zakresu wiedzy przekazywanej na zajęciach oraz z materiałów uzupełniających wiedzę przekazywaną na

zajęciach (wg spisu literatury w opisie przedmiotu).Egzamin w formie pisemnej.

Link do testu wysyłany Umailem tylko do aktywnych w systemie studentów albo umieszczony bedzie na platformie Moodle

przy ostatnim temacie kursu (przedmiotu, którego test dotyczy).

Zaliczenie to udzielenie właściwej odpowiedzi na co najmniej 60% pytań postawionych na egzaminie.

ocena 3 - odpowiedzi 60% pytań

ocena 3+ - odpowiedzi na 70% pytań

ocena 4 - odpowiedzi na 80% pytań

ocena 4+ - odpowiedzi na 90% pytań

ocena 5 - odpowiedzi na 100% pytań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aN9lVMKloNHlp2EyIn0jmX7uuzX3GUL5SoOr9mFGp7oM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=57328bae-ca5c-4679-9a64-1c5e9a92b926&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.