Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Savoire Vivre w XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SV Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Savoire Vivre w XXI wieku
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae7d2f074a4f740caa7642c9c81e410e3%40thread.tacv2/conversations?groupId=e6b25170-a57c-41de-966e-008ffa51cdf8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AR1_W09; HI1_W07; HS1_W09; P1_W08; SO1_W06; AR1_U02; HI1_U05; HS1_U05; P1_U05, U06; SO1_U05; U08; AR1_K02, K05, K06; HI1_K02, K05, K06; HS_K02, K04, K05; P1_K02, K05; SO_K02, K_06

Skrócony opis:

Celem zajęć jest podkreślenie uniwersalnego znaczenia savoir-vivre´u jako sztuki życia; ukazanie roli savoir-vivre´u w transmisji kulturowej i podtrzymywaniu więzi społecznej; odtworzenie najważniejszych zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących współcześnie w sferze prywatnej i publicznej (m.in. w rodzinie, w relacjach intymnych, w życiu towarzyskim, w instytucjach edukacyjnych i kulturalnych, w pracy, w polityce, w biznesie); zwrócenie uwagi na genezę, przejawy i funkcje savoir-vivre´u oraz jego nieprzestrzegania w życiu jednostkowym i społecznym

Pełny opis:

Tematy zajęć:

Co to jest savoir vivre?

Filozofia savoir vivre z perspektywy socjologicznej

Savoir-vivre nowoczesnej kobiety

Savoir-vivre współczesnego mężczyzny

Nakrywanie i podawanie do stołu.

Sztuka jedzenia

Udane przyjęcie

Savoir vivre a współczesne metody komunikacji

Sztuka konwersacji

List tradycyjny, e-mail

Telefon komórkowy

Media społecznościowe

Właściwa prezentacja

Komunikacja niewerbalna, mowa ciała, postawa

Higiena i pielęgnacja ciała, perfumy i zapach

Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje

Savoir vivre w Kościele. 

Literatura:

Allen J., Organizacja imprez. Najlepszy przewodnik dla organizatorów: udanych spotkań, imprez firmowych, balów dobroczynnych, konferencji, konwencji, imprez motywacyjnych i innych wydarzeń specjalnych. Przełożył L. Mokrzycki, Wydawnictwo IPS, Warszawa 2006;

- Au von F., Zachowanie przy stole, przeł. E. Pieńkowska-Rohozińska, Klub Dla Ciebie, Warszawa 2009;

- Bareiss H., O zachowaniu się przy stole. 77 kłopotliwych dań, przeł. A. Bender, Diogenes, Warszawa 1999;

- Brzozowski M. A., Sztuka bycia i obycia, MUZA S.A., Warszawa 2006;

- Brzozowski M. A., Wysocki R., ABC dobrych manier, MUZA S.A., Warszawa 2003;

- Cording I., O zachowaniu się przy stole, przeł. A. Orzechowska-Rajecka, Marba Crown

Ltd., Warszawa 1991;

- Demicki Z., Jak przyjąć gości, Wydawnictwo Adam Marszałek, wydanie II poprawione, Toruń 2002.

- Farr K., Twój osobisty stylista. W co się ubrać, przeł. C. Murawski, Muza S. A., Warszawa 2005;

- Hartley M, Mowa ciała w pracy, przeł. P. Żak, Jedność, Kielce 2004;

-Hurton A., Współczesny savoir vivre: poradnik, przeł. B. Tarnas, Klub dla Ciebie, Warszawa 2000;

-Ikanowicz C., Piekarski J. W., Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004;

- Jabłonowska L., Myśliwiec G., Współczesna etykieta. Standardy zachowań, elegancji, rozmowy, gestów i konsumpcji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2002;

- Johnson Gross K., Stone J., tekst: M. Salomon, Kobieta sukcesu. Jak dobrać garderobę, by zdobyć i utrzymać posadę, przeł. B. Gutowska-Nowak, Muza S. A., Warszawa 2005;

- Johnson Gross K., Stone J., tekst: M. Salomon, Mężczyzna sukcesu. Jak dobrać garderobę, by zdobyć i utrzymać posadę, przeł. B. Gutowska-Nowak, Muza S. A., Warszawa 2005

- Cezary Ikanowicz, Jan W. Piekarski, Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, SHG warszawa, 2002;

Krajski S., Savoir vivre w Kościele. Podręcznik dla świeckich, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2007;

- Krajski S., Savoir vivre jako sztuka życia. Filozofia savoir vivre, Agencja SGK, Warszawa 2007;

-Orłowski T., Protokół Dyplomatyczny. Ceremoniał & etykieta, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006;

- Pease A., Mowa ciała. Jak odczytać myśli innych ludzi z ich gestów, przeł. P. Żak, Jedność, Kielce 2005;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza – student ma świadomość kompleksowych przemian kultury (w tym kultury obyczajowej) oraz historycznej zmienności jej znaczeń; posiada wiedzę o roli człowieka działającego (wespół z innymi) w strukturach społecznych;

Umiejętności – student posiada umiejętność rozumienia i analizy zjawisk społeczno-kulturowych; dysponuje podstawową umiejętność integracji wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych; potrafi zastosować system aksjonormatywny do rozpoznania, oceny i realizacji zjawisk oraz zadań społecznych, i politycznych;

Kompetencje – student potrafi współdziałać w grupie, przyjmować różne role w życiu zbiorowym; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, tradycji i obyczajów na poziomie globalnym i lokalnym; aktywnie, w sposób profesjonalny i etyczny uczestniczy w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym;

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach oraz praca w grupach

Obecność na zajęciach

Prezentacje o charakterze interakcyjnym

Test wielokrotnego wyboru

Ankiety tematyczne

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wróblewska-Skrzek
Prowadzący grup: Joanna Wróblewska-Skrzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Celem zajęć jest podkreślenie uniwersalnego znaczenia savoir-vivre´u jako sztuki życia; ukazanie roli savoir-vivre´u w transmisji kulturowej i podtrzymywaniu więzi społecznej; odtworzenie najważniejszych zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących współcześnie w sferze prywatnej i publicznej (m.in. w rodzinie, w relacjach intymnych, w życiu towarzyskim, w instytucjach edukacyjnych i kulturalnych, w pracy, w polityce, w biznesie); zwrócenie uwagi na genezę, przejawy i funkcje savoir-vivre´u oraz jego nieprzestrzegania w życiu jednostkowym i społecznym

Pełny opis:

Tematy zajęć:

Co to jest savoir vivre?

Filozofia savoir vivre z perspektywy socjologicznej

Savoir-vivre nowoczesnej kobiety

Savoir-vivre współczesnego mężczyzny

Nakrywanie i podawanie do stołu.

Sztuka jedzenia

Udane przyjęcie

Savoir vivre a współczesne metody komunikacji

Sztuka konwersacji

List tradycyjny, e-mail

Telefon komórkowy

Media społecznościowe

Właściwa prezentacja

Komunikacja niewerbalna, mowa ciała, postawa

Higiena i pielęgnacja ciała, perfumy i zapach

Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje

Savoir vivre w Kościele. 

Literatura:

Allen J., Organizacja imprez. Najlepszy przewodnik dla organizatorów: udanych spotkań, imprez firmowych, balów dobroczynnych, konferencji, konwencji, imprez motywacyjnych i innych wydarzeń specjalnych. Przełożył L. Mokrzycki, Wydawnictwo IPS, Warszawa 2006;

- Au von F., Zachowanie przy stole, przeł. E. Pieńkowska-Rohozińska, Klub Dla Ciebie, Warszawa 2009;

- Bareiss H., O zachowaniu się przy stole. 77 kłopotliwych dań, przeł. A. Bender, Diogenes, Warszawa 1999;

- Brzozowski M. A., Sztuka bycia i obycia, MUZA S.A., Warszawa 2006;

- Brzozowski M. A., Wysocki R., ABC dobrych manier, MUZA S.A., Warszawa 2003;

- Cording I., O zachowaniu się przy stole, przeł. A. Orzechowska-Rajecka, Marba Crown

Ltd., Warszawa 1991;

- Demicki Z., Jak przyjąć gości, Wydawnictwo Adam Marszałek, wydanie II poprawione, Toruń 2002.

- Farr K., Twój osobisty stylista. W co się ubrać, przeł. C. Murawski, Muza S. A., Warszawa 2005;

- Hartley M, Mowa ciała w pracy, przeł. P. Żak, Jedność, Kielce 2004;

-Hurton A., Współczesny savoir vivre: poradnik, przeł. B. Tarnas, Klub dla Ciebie, Warszawa 2000;

-Ikanowicz C., Piekarski J. W., Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004;

- Jabłonowska L., Myśliwiec G., Współczesna etykieta. Standardy zachowań, elegancji, rozmowy, gestów i konsumpcji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2002;

- Johnson Gross K., Stone J., tekst: M. Salomon, Kobieta sukcesu. Jak dobrać garderobę, by zdobyć i utrzymać posadę, przeł. B. Gutowska-Nowak, Muza S. A., Warszawa 2005;

- Johnson Gross K., Stone J., tekst: M. Salomon, Mężczyzna sukcesu. Jak dobrać garderobę, by zdobyć i utrzymać posadę, przeł. B. Gutowska-Nowak, Muza S. A., Warszawa 2005

- Cezary Ikanowicz, Jan W. Piekarski, Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, SHG warszawa, 2002;

Krajski S., Savoir vivre w Kościele. Podręcznik dla świeckich, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2007;

- Krajski S., Savoir vivre jako sztuka życia. Filozofia savoir vivre, Agencja SGK, Warszawa 2007;

-Orłowski T., Protokół Dyplomatyczny. Ceremoniał & etykieta, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006;

- Pease A., Mowa ciała. Jak odczytać myśli innych ludzi z ich gestów, przeł. P. Żak, Jedność, Kielce 2005;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wróblewska-Skrzek
Prowadzący grup: Joanna Wróblewska-Skrzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.