Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty pisania wniosków aplikacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-WPWA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty pisania wniosków aplikacyjnych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o zarządzaniu i jakości

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwój kompetencji Studentów w zakresie aplikowania wniosków w ramach ogólnodostępnych programów oraz ogłaszanych konkursów.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Uczestnicy zapoznają się z możliwościami konkursowymi, procedurami oraz źródłami finansowania. Przedstawione zostaną rodzaje wniosków, procedury aplikacji. W szczególności zajęcia (w formie teoretycznej i praktycznej) będą dotyczyły następujących zagadnień (celów, zezakresu, harmonogramu, budżetu). Program zajęć będzie poświęcony takim zagadnieniom jak: instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, metodologia tworzenia projektu, itd). Omówione zostaną najczęściej popełniane błędy w aplikowaniu o środki na projekty badawcze.Uczestnicy będą ćwiczyć tworzenie projektów w grupach.

Literatura:

1. W drodze do dofinansowania. Jak napisać dobry wniosek.

Filipek Agnieszka

2. Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych. Marek Świstak, Elżbieta Sztorc, Jan Wiktor Tkaczyński.

3. Wniosek o dofinansowanie unijne w sześciu krokach. Iwona Jeleń.

4. Książka Dotacje, fundusze i granty - Robert Barański.

5. nava.gov.pl

6. granty.pl

7. uni.lodz.pl

8.www.sowa.efs.gov.pl

9. www.eog.gov.pl

10. Materiały własne Wykładowcy.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi wymienić i omówić kluczowych mechanizmów finansowania dostępnych na rynku.

- na ocenę 3 (dst): student w umiarkowanym stopniu potrafi wymienić i omówić kluczowe mechanizmy w finansowaniu projektów.

- na ocenę 4 (db): student dobrze zna, potrafi wymienić i omówić kluczowe mechanizmy w finansowaniu projektów.

- na ocenę 5 (bdb): bardzo dobrze zna, potrafi wymienić i omówić kluczowe mechanizmy finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst): student nie potrafi przygotować wniosku aplikacyjnego.

- na ocenę 3 (dst): student w umiarkowanym stopniu potrafi przygotować wniosek aplikacyjny.

- na ocenę 4 (db): student potrafi przygotować wniosek aplikacyjny.

- na ocenę 5 (bdb): student bardzo dobrze potrafi przygotować bardzo dobry wniosek aplikacyjny.

Zaliczenie przedmiotu: przygotowanie przykładowego wniosku aplikacyjnego i zaprezentowanie na zajęciach.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności. Kolejne nieobecności skutkują obniżeniem oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukowska
Prowadzący grup: Monika Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bukowska
Prowadzący grup: Monika Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwój kompetencji Studentów w zakresie aplikowania wniosków w ramach ogólnodostępnych programów oraz ogłaszanych konkursów.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Uczestnicy zapoznają się z możliwościami konkursowymi, procedurami oraz źródłami finansowania. Przedstawione zostaną rodzaje wniosków, procedury aplikacji. W szczególności zajęcia (w formie teoretycznej i praktycznej) będą dotyczyły następujących zagadnień (celów, zezakresu, harmonogramu, budżetu). Program zajęć będzie poświęcony takim zagadnieniom jak: instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, metodologia tworzenia projektu, itd). Omówione zostaną najczęściej popełniane błędy w aplikowaniu o środki na projekty badawcze.Uczestnicy będą ćwiczyć tworzenie projektów w grupach.

Literatura:

1. W drodze do dofinansowania. Jak napisać dobry wniosek.

Filipek Agnieszka

2. Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych. Marek Świstak, Elżbieta Sztorc, Jan Wiktor Tkaczyński.

3. Wniosek o dofinansowanie unijne w sześciu krokach. Iwona Jeleń.

4. Książka Dotacje, fundusze i granty - Robert Barański.

5. nava.gov.pl

6. granty.pl

7. uni.lodz.pl

8.www.sowa.efs.gov.pl

9. www.eog.gov.pl

10. Materiały własne Wykładowcy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.