Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konsumpcja i antykonsumpcja, moda i slow fashion (ZR-12)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-ZR-KiA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konsumpcja i antykonsumpcja, moda i slow fashion (ZR-12)
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W08 ma wiedzę o normach i regułach rządzących konsumpcją i dekonsumpcją w społeczeństwie konsumpcyjnym; zna podstawie cechy chatretyzrujące te zjawiska (prawnych, organizacyjnych, moralnye, etyczne); wie czym jest mechanizm mody w społeczeństwie konsumpcyjnym i jakie są współczesne nurty związane ze zrównoważoną modą

SO1_W09 ma wiedzę o procesach zachodzących w społeczeństwie konsumpcyjnym, zna jego cechy, zna ich przyczyny, skalę i konsekewncje tych zmian


Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą 12. Celu Zrównoważonego Rozwoju - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja. Na zajęciach podjęte będą zagadnienia z perspektywy socjologicznej – zagadnienia związane ze zjawiskiem konsumpcji, nadmiernej konsumpcji, antykonsumpcji, mody i mody etycznej.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą 12. Celu Zrównoważonego Rozwoju - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja. Na zajęciach podjęte będą zagadnienia z perspektywy socjologicznej – zagadnienia związane ze zjawiskiem konsumpcji, nadmiernej konsumpcji, antykonsumpcji, mody i mody etycznej. Wyjaśniona zostanie istota konsumpcji, jej geneza w perspektywie teorii socjologicznej (m.in. Teredy, C. Campbell, A. Apaduraia). Studenci dowiedzą się jakie są konsekwencje społeczne hiperkonsumpcji. Zapoznają się z nurtami dekonsumpcyjnymi i antykonsumpcyjnymi, które częściowo wiążą się z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Studenci dowiedzą się czym jest moda w ujęciu socjologicznym, jakie są jej podstawowe koncepcje i dlaczego jest ona ściśle związana z konsumpcją i współtworzy kulturę konsumpcji (szczególnie moda typu fast). Następnie studenci dowiedzą się jakie są współczesne sposoby na dekonsumpcję i antykonsumpcję w zakresie mody – poznają definicję mody etycznej, cyrkularnej, slow fashion.

Literatura:

A. Perchla-Włosik, Moda a społeczeństwo konsumpcyjne, Wrosław 2019.

F. Bylok, Meandry konsumpcji we współczesnym społeczeństwie: konsumpcjonizm versus dekonsumpcja, "Annales : etyka w życiu gospodarczym" 2015, nr 1, 55-69.

K., Zajączkowska, Odpowiedzialna moda. Guilt-free przewodnik po slow fashion, Kraków 2022.

M. Szymor, Slow fashion, 2023.

Metody i kryteria oceniania:

Posttest, prezentacja zadania na zajęciach, prezentacja .pptx z pracy na zjaęciach ćwiczeniowych

Na ocenę 2: student nie wie, co to jest konsumpcja, dekonsumpcja, moda, moda etyczna i nie wie czym się charakteryzują te zjawiska; nie umie przygotować i zaprezentować zadanej pracy na ćwiczeniach na temat wybranych zjawisk występujących w ramach konsumpcji/dekonsumpcji/mody/mody etycznej.

Na ocenę 3, 3,5: student wie w stopniu podstawowym, co to jest konsumpcja, dekonsumpcja, moda, moda etyczna i w stopniu podstawowym wie czym się charakteryzują te zjawiska; umie w stopniu podstawowym przygotować i zaprezentować zadanej pracy na ćwiczeniach na temat wybranych zjawisk występujących w ramach konsumpcji/dekonsumpcji/mody/mody etycznej.

Na ocenę 4, 4,5: student wie w stopniu dobrym, co to jest konsumpcja, dekonsumpcja, moda, moda etyczna i w stopniu podstawowym wie czym się charakteryzują te zjawiska; umie w stopniu dobrym przygotować i zaprezentować zadanej pracy na ćwiczeniach na temat wybranych zjawisk występujących w ramach konsumpcji/dekonsumpcji/mody/mody etycznej.

Na ocenę 5: student wie w stopniu bardzo dobrym, co to jest konsumpcja, dekonsumpcja, moda, moda etyczna i w stopniu podstawowym wie czym się charakteryzują te zjawiska; umie w stopniu bardzo dobrym przygotować i zaprezentować zadanej pracy na ćwiczeniach na temat wybranych zjawisk występujących w ramach konsumpcji/dekonsumpcji/mody/mody etycznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Praca w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem dydaktyczno-badawczym: prezentacja zadanego ćwiczenia (1x), przygotowywanie prezentacji na każde zajęcia ćwiczeniowe i przesłanie do (3x)

Praca studenta: Przygotowanie do posttestu, przygotowanie do zajęć, czytanie literatury

Wiedza: student wie co to jest konsumpcja, dekonsumpcja, moda, slow fashion i wie czym się charakteryzują oraz jakie są ich społeczne konsekwencje.

Umiejętności: student posiada umiejętności zidentyfikowania konsumpcja, dekonsumpcja, moda, slow fashion i zastosować sposoby ograniczenia konsumpcji.Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)