Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kościelne prawo małżeńskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-2-KPM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kościelne prawo małżeńskie
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: celem zajęć jest ukazanie studentom instytucji małżeństwa w jego wizji chrześcijańskiej oraz prawnej, ukształtowanie właściwych postaw i poglądów na małżeństwo oraz zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczącej przygotowania, trwania i ewentualnie ustania wspólnoty małżeńskiej, w dobie problemów współczesnego świata, takich jak rozwody, "małżeństwa" osób tej samej płci, tzw. związki niesakramentalne. Zdobyta wiedza powinna pozwolić studentowi na właściwe rozeznanie sytuacji prawnej osób pragnących zawrzeć małżeństwo kanoniczne lub takich, których wspólnota rozpadła się (w zakresie możliwości uregulowania ich sytuacji prawnej w Kościele).

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania małżeństwa i rodziny.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Pojęcie małżeństwa kanonicznego, jego cele i przymioty;

2. Władza Kościoła nad małżeństwem;

3. Przygotowanie do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim(bliższe, dalsze, bezpośrednie), zaręczyny, kanoniczne badanie przedślubne, zapowiedzi, zezwolenie ordynariusza na asystowanie przy mażłeństwie;

4. Przeszkody małżeńskie; pojęcie i rodzaje przeszkód, władza ustanawiania przeszkód małżeńskich, dyspensowanie od przeszkód małżeńśkich, poszczególne przeszkody małżeńskie;

5. Zgoda małżeńska; jej rola w powstawaniu małżeństwa, wady zgody małżeńskiej;

6. Kanoniczna forma zawarcia małżeństwa; zwyczajna, nadzwyczajna;

7. Małżeństwa konkordatowe;

8. Małżeństwa mieszane;

9. Małżeństwa zawierane tajnie;

10. Skutki zawarcia małżeństwa;

11. Przywilej Pawłowy, Przywilej Piotrowy, małżeństwo ważnie zawarte a niedopełnione;

12. Separacja małżeńska;

13. Uważnienie małżeństwa; zwykłe, sanatio in radice.

Metody oceny: wiedza z zakresu materialnego prawa małżeńskiego z umiejętnością ich aplikacji do konkretnych sytuacji faktycznych, wykazana przynajmniej w stopniu dostatecznym na egzaminie ustnym

Literatura:

1. W. Góralski, Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006;

2. P.M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Tarnów 2002;

3. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. III, Prawo małżeńskie, Olsztyn 1984;

4. M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Katowice 1987.

5. H. Stawniak, Niemoc płciowa jako przyczyna nieważności małżeństwa, Warszawa 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Stawniak
Prowadzący grup: Henryk Stawniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Stawniak
Prowadzący grup: Henryk Stawniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Stawniak
Prowadzący grup: Henryk Stawniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.