Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia dla dziennikarzy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-E Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Ekonomia dla dziennikarzy
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W07;

DL_W11;

DL_U05;

DL_U07;

DL_U16

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu mikro i makroekonomii. W sposób szczególny omówione zostaną kwestie dot. rynku, popytu i podaży, teorii wyboru konsumenta, niedoskonałości rynku i roli państwa w gospodarce, produktu i dochodu narodowego, jego determinant oraz wzrostu gospodarczego, budżetu państwa, polityki monetarnej, bezrobocia i inflacji, a także globalizacji procesów gospodarczych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu mikro i makroekonomii.

Dokładna tematyka zajęć jest umieszczona w poszczególnych cyklach dydaktycznych

Literatura:

1. R. Milewski, E. Kwiatkowski - Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2018;

2. B. Czarny, Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011;

3. N. Kishtainy, Krótka historia ekonomii, Wydawnictwo RM, Warszawa 2017;

4. J. Skodlarski, Historia Gospodarcza, PWN, Warszawa 2012;

Literatura uzupełniająca:

1. H. Hazlitt, Ekonomia w jednej lekcji, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2012;

2. T. Sowell, Ekonomia dla każdego, Fijorr Publishing;

3. Ch. Harman, Kapitalizm Zombie, Muza SA, Warszawa 2011;

4. T. Kowalski, Zarządzanie w mediach, Wyd. II, Wolters Kluwer;

5. B. Nierenberg, Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, WUJ;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

(W) Student dogłębnie zna pojęcia z zakresu ekonomii, prawa rządzące rynkami kapitałowymi, jak również z ekonomiki, dobrze potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk ekonomicznych, w tym na rynku medialnym. (U) Dogłębnie analizuje ich genezę, powiązania oraz przewiduje skutki. Potrafi biegle klasyfikować i wskazać procesy wpływające na globalne i lokalne przemiany społeczno-ekonomiczne, rozumie w stopniu zaawansowanym zasady funkcjonowania rynku finansowo-bankowego. (K) Odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych, przewidując wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności.

Uczestnictwo w zajęciach - 30h

Praca własna (przygotowanie do zajęć; aktywność) - 10h

Praca zaliczeniowa (artykuł, kolokwium) - 20h

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają w znacznej mierze charakter praktyczny. Stąd istotny wpływ na końcową ocenę będzie miała bieżąca w ich trakcie praca studenta (wykonywanie ćwiczeń i zadań; aktywność).

Podsumowaniem nabytej w trakcie wiedzy i wykorzystaniem jej w praktyce będzie przygotowanie przez studentów analizy ekonomicznej wg określonych zasad podanych na platformie moodle

Nieobecności:

Dopuszczalne dwie (2) nieobecności nieusprawiedliwione. Przekroczenie powyższych progów w przypadku braku sytuacji nadzwyczajnych (tj. np. pobytu w szpitalu etc.) oraz odrobienia opuszczonych zajęć skutkować będzie brakiem zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Goniak
Prowadzący grup: Łukasz Goniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Kolokwium końcowe
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu mikro i makroekonomii. W sposób szczególny omówione zostaną kwestie dot. rynku, popytu i podaży, teorii wyboru konsumenta, niedoskonałości rynku i roli państwa w gospodarce, produktu i dochodu narodowego, jego determinant oraz wzrostu gospodarczego, budżetu państwa, polityki monetarnej, bezrobocia i inflacji, a także globalizacji procesów gospodarczych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu mikro i makroekonomii. takimi jak:

1. Co to jest ekonomia i czym się zajmuje?

2. Popyt, podaży, cena równowagi, elastyczność popytu i podaży;

3. Podstawy teorii wyboru konsumenta;

4. Niedoskonałości rynku i rola państwa w gospodarce (interwencjonizm państwowy);

5. Produktu i dochód narodowy, jego determinanty oraz wzrost gospodarczy 6. 6. Budżet i polityka fiskalna państwa;

7. Pieniądz i polityka monetarna;

8. Bezrobocie;

9. Inflacja;

10. Cykl koniunkturalny;

11. Globalizacja procesów gospodarczych.

Dodatkowo w trakcie zajęć studenci będą mieli okazję zapoznać się dorobkiem myśli ekonomicznej.

Literatura:

1. R. Milewski, E. Kwiatkowski - Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2018;

2. B. Czarny, Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011;

3. N. Kishtainy, Krótka historia ekonomii, Wydawnictwo RM, Warszawa 2017;

4. J. Skodlarski, Historia Gospodarcza, PWN, Warszawa 2012;

Literatura uzupełniająca:

1. H. Hazlitt, Ekonomia w jednej lekcji, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2012;

2. T. Sowell, Ekonomia dla każdego, Fijorr Publishing;

3. Ch. Harman, Kapitalizm Zombie, Muza SA, Warszawa 2011;

4. T. Kowalski, Zarządzanie w mediach, Wyd. II, Wolters Kluwer;

5. B. Nierenberg, Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, WUJ;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Goniak
Prowadzący grup: Łukasz Goniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu mikro i makroekonomii. W sposób szczególny omówione zostaną kwestie dot. rynku, popytu i podaży, teorii wyboru konsumenta, niedoskonałości rynku i roli państwa w gospodarce, produktu i dochodu narodowego, jego determinant oraz wzrostu gospodarczego, budżetu państwa, polityki monetarnej, bezrobocia i inflacji, a także globalizacji procesów gospodarczych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu mikro i makroekonomii. takimi jak:

1. Co to jest ekonomia i czym się zajmuje?

2. Popyt, podaży, cena równowagi, elastyczność popytu i podaży;

3. Podstawy teorii wyboru konsumenta;

4. Niedoskonałości rynku i rola państwa w gospodarce (interwencjonizm państwowy);

5. Produktu i dochód narodowy, jego determinanty oraz wzrost gospodarczy 6. 6. Budżet i polityka fiskalna państwa;

7. Pieniądz i polityka monetarna;

8. Bezrobocie;

9. Inflacja;

10. Cykl koniunkturalny;

11. Globalizacja procesów gospodarczych.

Dodatkowo w trakcie zajęć studenci będą mieli okazję zapoznać się dorobkiem myśli ekonomicznej.

Literatura:

1. R. Milewski, E. Kwiatkowski - Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2018;

2. B. Czarny, Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011;

3. N. Kishtainy, Krótka historia ekonomii, Wydawnictwo RM, Warszawa 2017;

4. J. Skodlarski, Historia Gospodarcza, PWN, Warszawa 2012;

Literatura uzupełniająca:

1. H. Hazlitt, Ekonomia w jednej lekcji, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2012;

2. T. Sowell, Ekonomia dla każdego, Fijorr Publishing;

3. Ch. Harman, Kapitalizm Zombie, Muza SA, Warszawa 2011;

4. T. Kowalski, Zarządzanie w mediach, Wyd. II, Wolters Kluwer;

5. B. Nierenberg, Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, WUJ;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hryniewicka
Prowadzący grup: Magdalena Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Hryniewicka
Prowadzący grup: Magdalena Hryniewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.