Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dezinformacja w sieci - jak się przed nią bronić?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-U2-DS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dezinformacja w sieci - jak się przed nią bronić?
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu pn. „Dezinformacja w sieci - jak się przed nią bronić?“ studenci zdobędą szczegółową wiedzę na temat wiarygodności kanałów informacyjnych oraz najskuteczniejszych narzędzi wpływania na poglądy czy emocje polityczne. Przeanalizowane zostaną sposoby dotarcia do obywateli i sposoby zdobycia zaufania m.in. wyborców.

Pełny opis:

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów Wydziału Teologicznego zainteresowanych teoretycznymi, badawczymi i społecznymi aspektami dezinformacji w sieci oraz sposobami na obronę przed nią. Zajęcia będą przeprowadzone w formie warsztatów.

W trakcie zajęć (30h) omówione i rozwinięte zostaną następujące zagadnienia:

1. Dezinformacja, „fake news“, „kaczka dziennikarska“ – kto odpowiada za dezinformację w sieci?

2. Fałszywy przekaz czy fałszywa tożsamość – co sprzyja dezinformacji?

3. Analiza współczesnych technik manipulacji internetowej – case studies.

4. Wiarygodność przekazu informacyjnego: osobiste zaufanie, rzetelność dziennikarska, społeczny dowód słuszności.

5. Kompetencje medialne (umiejętność krytycznej analizy treści, nawyk sprawdzania źródeł, ogólne zorientowanie w naturze współczesnych mediów masowych) jako kluczowe w ocenie podatności społeczeństw na dezinformację i manipulację w sieci.

6. Lokacja dezinformacji oraz grupy percypowanych tematów manipulacji.

7. Przykłady dezinformacji na wybranych przykładach w różnych krajach świata (farmy trolli, fake newsy, mikrotargetowanie, trolling) – case studies.

8. Dezinformacja w sieci a Covid-19.

9. Narzędzia oceniające wiarygodność treści w sieci (wykorzystanie sztucznej inteligencji, technologia deepfake) oraz przyszłość dezinformacji.

Literatura:

Bell, E. & Owen, T. (2017). The Platform Press: How Silicon Valley Reengineered Journalism Tow Center for Digital Journalism, March 29th, 2017. https://www.cjr.org/tow_center_reports/platform-press-how-silicon-valley-reengineered-journalism.php

Busby, M. I. Khan & E. Watling (2017) Types of Misinformation During the UK Election, First Draft News, https://firstdraftnews.com/misinfo-types-uk-election/

Guy, H. (2017) Why we need to understand misinformation through visuals, First Draft News, https://firstdraftnews.com/understanding-visual-misinfo/

Karlova, N.A. and Fisher, K.E. (2012) “Plz RT”: A Social Diffusion Model of Misinformation and Disinformation for Understanding Human Information Behaviour. Proceedings of the ISIC2012 (Tokyo). https://www.hastac.org/sites/default/files/documents/

karlova_12_isic_misdismodel.pdf

McChesney, W. & Picard, V. (Eds) (2011). Will the Last Reporter Please Turn Out the Lights: The Collapse of Journalism and What Can Be Done to Fix it. The New Press, New York.

Mitchell, A., Holcomb, J. & Weisel, R. (2016). State of the News Media Pew Research Centre. http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/13/2016/06/30143308/state-of-the-news-media-report-2016-final.pdf

Nielsen, R. K. (2012). The Ten Years That Shook the Media World: Big Questions and Big Trends in International Media Developments (Reuters Institute for the Study of Journalism, Oxford). https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2017-09/Nielsen%20%20Ten%20Years%20that%20Shook%20the%20Media_0.pdf

Ogdowski M. (2018). DezInformacja. War Book.

Posetti, J. (2013). The ‘Twitterisation’ of investigative journalism in S. Tanner & N. Richardson (Eds.), Journalism Research and Investigation in a Digital World (pp. 88-100): Oxford University Bell, E. & Owen, T. (2017). The Platform Press: How Silicon Valley Reengineered Journalism Tow Center for Digital Journalism, March 29th, 2017. https://www.cjr.org/tow_center_reports/platform-press-how-silicon-valley-reengineered-journalism.php

Busby, M. I. Khan & E. Watling (2017) Types of Misinformation During the UK Election, First Draft News, https://firstdraftnews.com/misinfo-types-uk-election/

Guy, H. (2017) Why we need to understand misinformation through visuals, First Draft News, https://firstdraftnews.com/understanding-visual-misinfo/

Karlova, N.A. and Fisher, K.E. (2012) “Plz RT”: A Social Diffusion Model of Misinformation and Disinformation for Understanding Human Information Behaviour. Proceedings of the ISIC2012 (Tokyo). https://www.hastac.org/sites/default/files/documents/

karlova_12_isic_misdismodel.pdf

McChesney, W. & Picard, V. (Eds) (2011). Will the Last Reporter Please Turn Out the Lights: The Collapse of Journalism and What Can Be Done to Fix it. The New Press, New York.

Mitchell, A., Holcomb, J. & Weisel, R. (2016). State of the News Media Pew Research Centre. http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/13/2016/06/30143308/state-of-the-news-media-report-2016-final.pdf

Nielsen, R. K. (2012). The Ten Years That Shook the Media World: Big Questions and Big Trends in International Media Developments (Reuters Institute for the Study of Journalism, Oxford). https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2017-09/Nielsen%20%20Ten%20Years%20that%20Shook%20the%20Media_0.pdf

Ogdowski M. (2018). DezInformacja. War Book.

Posetti, J. (2013). The ‘Twitterisation’ of investigative journalism in S. Tanner & N. Richardson (Eds.), Journalism Research and Investigation in a Digital World (pp. 88-100): Oxford University Press, Melbourne. http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=2765&context=lhapapers

Szpitalak M.(2012). Motywacyjne mechanizmy efektu dezinformacji. Wydawnictwo UJ.

Wybrane raporty m.in.: „Bezpieczne wybory. Badanie opinii o (dez)informacji w sieci“, NASK – PBS; EU Code of Practice on Disinformation.

Wybrane strony internetowe.

Literatura może zostać rozszerzona w trakcie zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

• Student zna przyczyny i konsekwencje dezinformacji w różnorodnych kontekstach naukowych i społecznych;

• Student zna mechanizmy sprzyjające dezinformacji w sieci;

• Student wie jaka jest rola i znaczenie mediów społecznościowych w procesach tworzenia i rozpowszechniania nieprawdziwych treści;

• Student zna i potrafi wskazać podstawowe metody obrony przed dezinformacją na przykładach konkretnych państw.

Umiejętności

• Student potrafi dokonać wstępnej oceny treści dostępnych w różnych przekazach medialnych pod kątem ich ew. nieprawdziwości;

• Student potrafi wskazać podstawowe zasady oddziaływania dezinformacji na społeczeństwo;

• Student zna i potrafi wykorzystać metody obrony przed dezinformacją;

• Student rozumie funkcjonowanie gry infromacyjnej i manipulacji informacją i potrafi rozpoznać je;

• Student zapoznany jest z narzędzami wspomagającymi weryfikację i analizę informacji.

Kompetencje

• Student rozumie znaczenie prawdziwości danych i wiadomości dla społeczeństwa;

• Student zna i przestrzega zasad etycznych związanych z wyszukiwaniem, użytkowaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych i informacji;

• Student ma świadomość jak ważne jest stałe doskonalenie swoich e-umiejętności i e-kompetencji.

Metody i kryteria oceniania:

Student zobowiązany jest do obecności na zajęciach w wymiarze 100%. Kontrola procesu nauczania polega na cząstkowym sprawdzeniu zdobytej wiedzy (np. aktywność podczas dyskusji, pytania testowe, krótkie wypowiedzi pisemne, prezentacje itp.). Na pierwszych zajęciach zostanie przeprowadzony pre-test. Na ostatnich zajęciach zostanie przeprowadzony post-test.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Bodych-Biernacka
Prowadzący grup: Milena Bodych-Biernacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.