Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fundamental catechetics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-WJFC
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fundamental catechetics
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

TMA_W06;TMA_W09;TMA_W18;TMA_W19;TMA_U01;TMA_U22;TMA_K12

Skrócony opis:

The classes will cover basic, fundamental issues in the field of catechetics. During the classes, the student will gain knowledge about what catechetics is, what issues constitute its reflection and what is the current state of research on the status of catechetics as a theological and pedagogical science.

Pełny opis:

Catechetics is part of practical theology, including pastoral theology in a broad sense. Due to the subject of research, catechetics also has strong references to pedagogy. Catechetics analyzes various catechetical concepts, thus developing the theology of catechesis by: analyzing the goals, nature and subject of this sub-discipline in the Church's saving ministry. During the classes, the student reflects on this process and learns about the most important challenges faced by catechesis today, as well as teaching religion at school. The scope of the acquired knowledge also includes issues from the border of anthropological sciences, thanks to which the catechetist can better get to know his addressee and the environment of saving ministry.

Literatura:

General Directory for Catechesis (1971, 1997, 2020).

E. Alberich, J. Vallabaraj, Communicating a faith that transforms : a handbook of fundamental catechetics, Bangalore 2004.

J. Ratzinger, Gospel - Catechesis - Catechism, San Franciso 1997.

F.D. Kelly, The Mystery we proclaim, Boston 1999.

G. Mayers, Listen to the desert, Amarillo 1996.

A. Dulles, Models of revelation, New York 1992.

M. Cortez, Theological anthropology, London 2010.

P.Phan, Mission and catechesis, 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KNOWLEDGE:

1. The student knows what fundamental catechetics do and is able to discuss its main issues.

2. The student identifies contemporary discourses on the nature of catechesis.

SKILLS:

3. The student is able to combine catechetical issues with biblical content.

4. The student is able to distinguish catechesis from evangelization and teaching religion at school.

COMPETENCES:

5. The student discusses the role and significance of catechesis in the christian development.

6. The student is familiar with contemporary catechetical trends.

Metody i kryteria oceniania:

to grade 5: the student is freely familiar with the issues of catechetics and its contemporary trends, and identifies problems that he can solve.

to grade 4: the student knows what fundamental catechetics is and what they do, and can combine catechetical and biblical knowledge.

to grade 3: the student understands the essence of fundamental catechetics and can distinguish catechesis, evangelization and teaching religion at school.

to grade 2: the student has serious problems with understanding what catechesis, evangelization is and what issues are part of fundamental catechetics.

ECTS 4:

lecture (30 h) + preparing of project and presentation (30 h) + reading of literature (60 h) = 120 h (4 ECTS).

Praktyki zawodowe:

not applicable.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)