Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Social Personalism of Cardinal Stefan Wyszyński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-WJSPO
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Social Personalism of Cardinal Stefan Wyszyński
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7f4982c9a68340e9ab4bea5ddf1af8f5%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=22a4fcb6-99cc-44c2-aeb5-470313723d6f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Stefan Wyszyński was born on August 3, 1901 in the village of Zezula, Poland. He attended grammar school in Warsaw (1912-1914), and secondary school in the town of Łomża (1914-1917) and Włocławek (1917-1920). After his ordination Fr. Wyszyński celebrated his first Eucharist on August 5, 1924 in the Chapel of the Black Madonna at the Jasna Góra Sanctuary, the spiritual capital of Poland. From 1925 to 1929 he studied at the Catholic University of Lublin. On November 12, 1948 Wyszyński was appointed Archbishop of Gniezno and Warsaw – “the Primate of Poland,” and on January 12, 1953 he was created Cardinal. Card. Wyszyński was arrested by the communist regime and imprisoned from September 25, 1953 to October 28, 1956. John Paul II called him “the Primate of the Millennium” (Poland’s Millennium of Christianity and Indepedence: Baptism 966-1966).

Literatura: (tylko po angielsku)

R. Ficek, Primate of the Millennium: Cardinal Stefan Wyszyński. Life and Legacy, Toruń 2020.

R. Ficek, Christians in Socio-Political Life: An Applied Analysis of the Theological Anthropology of Cardinal Stefan Wyszyński, Toruń 2020.

B. Gacka, The Personalism of Cardinal Stefan Wyszyński, vol. 4 no. 1 (Spring 2009) The Pluralist, p. 85-92.

https://muse.jhu.edu/article/258850

Cz. S. Bartnik, Social Personalism of Cardinal Stefan Wyszyński, 7(2004) Personalism, p. 57-68.

S. Wyszyński, Address of Polish Bishops to Their German Brothers in the Pastoral Office of Christ, 7 (2004), Personalism, p. 7-18.

S. Wyszyński, Dzieła zebrane, Warszawa 1997.

S. Wyszyński, Non Possumus, 7 (2004) Personalism, p. 43-49.

See also:

https://uksw.edu.pl/en/university/patron-en

https://en.wikipedia.org/wiki/Stefan_Wyszy%C5%84ski

Efekty kształcenia i opis ECTS: (tylko po angielsku)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7f4982c9a68340e9ab4bea5ddf1af8f5%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=22a4fcb6-99cc-44c2-aeb5-470313723d6f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

1. The person of Cardinal Stefan Wyszyński (1901-1981)

2. Address of Polish Bishops to Their German Brothers in the Pastoral Office of Christ (Rome 1965)

3. The theology of the human person and the family

4. Non Possumus (Warsaw 1953)

5. Christian Personalism in social life

6. Nation according to Cardinal Stefan Wyszyński

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumił Gacka
Prowadzący grup: Bogumił Gacka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7f4982c9a68340e9ab4bea5ddf1af8f5%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=22a4fcb6-99cc-44c2-aeb5-470313723d6f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)