Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Theological category of prophecy on the example of of de novissimis

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-WJTCO
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Theological category of prophecy on the example of of de novissimis
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://bprasem
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The lecture deals with prophecy as a category characteristic for fundamental theology in the context of end-time prophecies. For this purpose, the theology of history will be presented, which includes the final fulfillment of history through Christ's return to earth. Particular emphasis will be placed on the figure of the Antichrist and the signs that accompany his appearance. Social and religious processes as signs of the end times will also be analyzed.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Range of topics:

1. Understanding history

2. Historicity of revelation as a condition for the ultimate future

3. Christ as the fullness of time

4. The Kingdom of God as the content and goal of divine revelation

5. Christ's return

6. Signs preceding Christ's return

The preaching of the gospel to the whole world

The conversion of the chosen people

The great apostasy and the antichrist

Chaos in the world

7.Robert Bellarmine's Disputation on the Antichrist

concrete man, time of appearance, desolation of empire, coming of Henoch and Elijah, persecution, duration, end of world, name of Antichrist, mark, conception, residence, doctrine, miracles, kingdom and battles, Gog and Magog, Luther's views

8. Antichrist in Scripture, in the Fathers, in the Middle Ages

9. Religious disintegration

deviation from God, new Christianity, decay

flight from God, from Revelation, from the institutional Church

political defeatism

10. Apocalyptic mood

deception of youth, family, occultism, Moloch's state

Literatura: (tylko po angielsku)

Michael Schmaus, Justification of the Last Things, (Dogma Series vol. 6), Ave Maria Press 1984 (Part one).

John Henry Newman, Advent Sermons on Antichrist, London 1838.

Henry Edward Manning, The Present Crisis of the Holy See: A Warning About Antichrist, 1861.

Vincent Peter Miceli, Antichrist, Ignatius Press 1981.

Robert Bellarmin, On the Roman Pontiff, Mediatrix Press 2016 (Book III: A disputation on Antichrist, s. 329-468).

Efekty kształcenia i opis ECTS: (tylko po angielsku)

evaluation: active participation in lectures, final examination

knowledge:

1. The student knows the main biblical end time prophesies,

2. knows theological conception of prophecy,

3. masters various details on Antichrist’s times.

skills:

1. The student is able to deepen theology of history,

2. assesses apocalyptic tendencies in theology and in society,

3. can approach various prophecies, Fatima, La Salette and others.

social competences:

1. The student is able to discuss about the role of prophecies,

2. uses arguments from prophecies for the credibility of revelation,

3. tries to read the signs of the times in social context of religious experience.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Knowledge:

unsatisfactory (fail - 2): the student does not know anything about biblical end time prophecies

satisfactory (3): knows some elements of the prophecies

good (4): has a good knowledge of the prophecies,

very good (5): has an excellent knowledge of the prophecies and their theological impact

Skills:

unsatisfactory (2): the student does not realize the question of theology of history,

satisfactory (3): is able to see some elements of theology of history,

good (4): is able to see many elements of theology of history,

very good (5): is apt to use theology of history in the contemporary context.

Social Competences:

unsatisfactory (2): the student is not interested in approaching the end times question,

satisfactory (3): uses some arguments to prove credibility of revelation

good (4): justifies Christianity using arguments from prophecies

very good (5): promotes the right understanding of prophecies in the social context

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Pokrywiński
Prowadzący grup: Rafał Pokrywiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)