Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rzymskie II sem. [WP-PRZ-PR2-ćw] Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo rzymskie II sem. [WP-PRZ-PR2-ćw]
Zajęcia: Semestr letni 2019/20 [2019/20_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15
sala 231
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Renata Kamińska
Literatura:

Teksty źródłowe (1. 'Leges regiae'. Tekst-tłumaczenie-komentarz,tłum. Anna Tarwacka, "Zeszyty Prawnicze" 4.1/2004, s. 233-260; 2. M. i J. Zabłoccy, Ustawa XII Tablic. Tekst-tłumaczenie-objaśnienia, Warszawa 2013; 3. Gaius, Instytucje, tłum.C. Kunderewicza (Warszawa 1982) lub W. Rozwadowskiego (Poznań 2003); 4. Justynian, Instytucje, tłum. C.Kunderewicza,

Warszawa 1986); 5. O sprawiedliwości i prawie. 1 tytuł 1 księgi Digestów.Tekst-tłumaczenie-komentarz, tłum. A. Tarwacka, "Zeszyty Prawnicze" 3.2 (2003), s. 57-370; 6. O początkach prawa i wszystkich urzędów oraz o następstwie

prawników. 2 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst-tłumaczenie-komentarz, tłum. A. Tarwacka, "Zeszyty Prawnicze" 3.1 (2003), s. 197-242; 7. Czym jest wniosek, czym ustawa, czym plebiscyt, czym przywilej - Aulus Gellius, 'Noce attyckie' 10,20. Tekst-tłumaczenie-komentarz, tłum. Anna Tarwacka, "Zeszyty Prawnicze" 10.1/2010, s. 325-330;)

Literatura podstawowa (1. W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2009;)

Literatura uzupełniająca (1. A. Kacprzak, J. Krzynówek, F. Longchamps de Berier, J. Urbanik, 565 zagadek z prawa rzymskiego;

2. A. Kacprzak, J. Krzynówek, Repetytoria Becka. Prawo rzymskie; 3. E. Gintowt, Rzymskie prawo prywatne w epoce

postępowania legisakcyjnego, Warszawa 2005; 4. H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, Warszawa 1988;

5. H. Kupiszewski, Rozważania o własności rzymskiej, "CPH" 36/1984 z. 2, s. 27-55; 6. J. Zabłocki, Rozważania o procesie rzymskim w 'Noctes Atticae' Aulusa Gelliusa, Warszawa 1999; 7. M. Kuryłowicz, Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie, Lublin 1994; 8. M. Kuryłowicz, Prawo rzymskie. Historia-tradycja-współczesność, Lublin 2003; 9. W. Wołodkiewicz, Rzymskie korzenie współczesnego prawa cywilnego, Warszawa 1978; 10. W. Wołodkiewicz, 'Obligationes ex variis causarum figuris', Warszawa 1968; 11. J. Zabłocki, 'Leges de plebiscitis', "PK" 35 (1992) nr 1-2, s.235-246, 12. A. Sokala, 'Meretrix'

i jej pozycja w prawie rzymskim, Toruń 1998; 13. W. Dajczak, Zwrot 'bona fides' w rozstrzygnięciach dotyczących kontraktów u prawników rzymskich okresu klasycznego, Toruń 1998; 14. A. Tarwacka, 'Ei foras, mulier', czyli rozwód w komediach Plauta, "Zeszyty Prawnicze" 4.1 (2004), s. 7-26; 15. E. Loska, Legat w prawie rzymskim, "Zeszyty Prawnicze" 3.1 (2003), s. 69-92; 16. F. Longchamps de Bérier. 'Summum ius summa iniuria'. O ideologicznych założeniach w interpretacji starożytnych tekstów źródłowych, "Zeszyty Prawnicze" 5.1, s. 51-68; 17. M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano,

Milano 1990; 18. M. Kaser, Das römische Privatrecht, München 2005;).

Zakres tematów:

I. Czynności prawne

II. Źródła prawa

III. Prawo osobowe

IV. Prawo małżeńskie

V. Patria potestas

VI. Prawo rzeczowe

VII. Prawo spadkowe

VIII. Prawo zobowiązań

IX. Proces rzymski

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

- dyskusja

- analiza przypadku (rozwiązywanie kazusów)

- samodzielna praca w parach/grupach

Weryfikacja efektów kształcenia:

- dyskusja

- kolokwium końcowe

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 2

EK1: Nie umie stosować wiedzy na temat źródeł współczesnych instytucji prawa cywilnego w ich historycznym rozwoju

EK2: Nie potrafi klasyfikować instytucji prawa rzymskiego

EK3:Nie posiada umiejętności analizy tekstów prawniczych i rozumienia występujących w nich terminów technicznych

EK4: Nie posiada umiejętności rozwiązywania kazusów

EK5: Nie rozumie potrzeby sięgania do wartości prawa rzymskiego w celu oparcia współczesnego prawa na odpowiednim fundamencie etycznym

na ocenę 3

EK1: Potrafi w stopniu ostatecznym stosować wiedzę na temat źródeł współczesnych instytucji prawa cywilnego w ich historycznym rozwoju

EK2: Klasyfikuje instytucje prawa rzymskiego w stopniu podstawowym

EK3: Potrafi odtworzyć właściwie analizę tekstów prawniczych i posiada umiejętność rozumienia występujących w nich terminów technicznych

EK4: Posiada umiejętność rozwiązywania kazusów: prostszych samodzielnie, bardziej skomplikowanych w grupie

EK5: Rozumie potrzebę sięgania do wartości prawa rzymskiego w celu oparcia współczesnego prawa na odpowiednim fundamencie etycznym

na ocenę 4

EK1: Potrafi dobrze stosować wiedzę na temat źródeł współczesnych instytucji prawa cywilnego w ich historycznym rozwoju

EK2: Dobrze klasyfikuje instytucje prawa rzymskiego i potrafi wyjaśnić związki między instytucjami prawa rzymskiego, a współczesnego.

EK3: Posiada umiejętność samodzielnej analizy tekstów prawniczych i rozumienia występujących w nich terminów technicznych

EK4: Posiada dobrą umiejętność rozwiązywania samodzielnie kazusów i uzasadniania odpowiedzi

EK5: Dobrze rozumie potrzebę sięgania do wartości prawa rzymskiego w celu oparcia współczesnego prawa na odpowiednim fundamencie etycznym

na ocenę 5

EK1: Potrafi bardzo dobrze stosować szczegółową wiedzę na temat źródeł współczesnych instytucji prawa cywilnego w ich historycznym rozwoju

EK2: Bardzo dobrze klasyfikuje instytucje prawa rzymskiego i potrafi wyjaśnić związki między instytucjami prawa rzymskiego, a współczesnego.

EK3: Posiada umiejętność samodzielnej wnikliwej analizy tekstów prawniczych i rozumienia występujących w nich terminów technicznych

EK4: Posiada bardzo dobrą umiejętność rozwiązywania kazusów, również o wysokim stopniu skomplikowania, wykazując

niezależność myślenia i potrafi wyjaśnić tok rozumowania

EK5: Bardzo dobrze rozumie potrzebę sięgania do wartości prawa rzymskiego w celu oparcia współczesnego prawa na odpowiednim fundamencie etycznym i potrafi przytoczyć przykłady.

Uwagi:

ćwiczenia I rok PN

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)