Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium z psychologii ogólnej i psychodiagnostyki [WF-PS-N-ROP] Semestr zimowy 2019/20
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium z psychologii ogólnej i psychodiagnostyki [WF-PS-N-ROP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2019/20 [2019/20_Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 1438
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Norbert Maliszewski
Literatura:

Bargh, J.A. (1994). The four horsemen of automaticity: Awereness, intention, efficiency, and control in social cognition. [w:] R. S. Wyer, T. K. Srull (red.), Handbook of social cognition (s. 1-40). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Chaiken, S., Trope, Y. (1999). Dual-process theories in social psychology. New York: Guilford Press.

Fazio, R. H., Towles-Schwen, T. (1999). The Mode Model of Attitude-Behavior Processes. [w:] S. Chaiken, Y. Trope (red.). Dual process theories in social psychology (s. 97-116). New York: Guilford Press.

Greenwald, A.G., Banaji, M.R. (1995). Implicit social cognition: Attitudes, self-esteem, and stereotypes. Psychological Review, 102, 4-27.

Greenwald, A. G., McGhee, D. E., Schwartz, J. L. K. (1998). Measuring individual differences in implicit cognition: The Implicit Association Test. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 1464-1480.

Maliszewski (2013). Dynamiczna teoria postaw

Petty, R. E., Cacioppo, J.T. (1986). The elaboration likelihood model of persuasion. [w:] L. Berkowitz (red.), Advances in experimental social psychology (tom 19, s. 123-205). San Diego, CA: Academic Press.

Wilson, T. D., Lindsey, S., Schooler, T. Y. (2000). A Model of Dual Attitudes. Psychological Review, 107, 1, 101–126.

Zakres tematów:

Na seminarium dyskutowane będą tematy związane z problematyką podejmowaną przez magistrantów w przygotowywanych pracach dyplomowych.

Postawy mogą mieć charakter jawny, deklarowany. Są wówczas wyrazem naszych osobistych wartości. Mamy też postawy ukryte, nabywane automatycznie. Są one mierzone w sposób pośredni, za pomocą komputerowych metod takich jak IAT. To rozróżnienie pozwala na lepsze rozumienie wielu zjawisk. W szczególności zaś będą poruszane tematy dotyczące:

- wpływu komunikatów perswazyjnych na bezpieczeństwo jazdy (ilość informacji, treść emocji - wpływ w warunkach automatycznych i refleksyjnych);

- komunikacji społecznej (strategia konia trojańskiego - zmiana postaw utajonych vs . strategia centralnego ataku - zmiana postaw jawnych);

- zachowań politycznych (podejmowanie decyzji - przesłanki refleksyjne i automatyczne);

- terroryzmu (uwarunkowania osobowościowe i sytuacyjne).

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metoda seminaryjna; uporządkowana dyskusja, prezentacje, indywidualne konsultacje, elementy zajęć laboratoryjnych (projektowanie eksperymentów).

Metody i kryteria oceniania:

Zgodnie z celem seminarium, którym jest przygotowanie przez studenta pracy magisterskiej, podstawą oceny będą postępy w realizacji tego zadania.

Semestr 1 - projekt koncepcji pracy (dla IV roku)

Semestr 3 - opis metody i wyników badań (dla V roku)

Kryteria - poprawność, nowatorski charakter pracy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)