Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia organizacji i zarządzania [WF-PS-N-POZ] Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia organizacji i zarządzania [WF-PS-N-POZ]
Zajęcia: Semestr letni 2019/20 [2019/20_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00
sala 1421
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Zdzisław Kobos
Literatura:

1. Baka Ł. (2017) Zachowania kontrproduktywne w pracy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa,

2. Klein H.M., Kolb Ch., (2008) Psychologia w skutecznym zarządzaniu, Wydawnictwo EDU, Wrocław,

3. Jachnis A. (2008) Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia, Difin, Warszawa 2009,

4. Kożusznik B, Chrupała-Pniak M. (2010) Zastosowania psychologii w zarządzaniu, Wydawnictwo UŚ, Katowice,

5. Lipińska-Grobelny A. (2014), Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, Wyd. UŁ, Łódź,

6. Mączyński J. (1996), Partycypacja w poodejmowaniu decyzji, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa,

7. Pocztowski A. 2018), Zarządzanie zasobami ludzkimi : koncepcje, praktyki, wyzwania,PWE, Warszawa,

8. Ratajczak Z. (1979) ,Psychologia organizacji, Wyd. UŚ, Katowice 1979,

9. Zawadzka A.M. (red.) (2017) Psychologia zarządzania w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zakres tematów:

1. Uwarunkowania efektywność zarządzania ludźmi w organizacjach.

2. Psychologiczne problemy zarządzania personelem- przydatność nauk społecznych.

3. Savoir-vivre w kontaktach międzyludzkich i w strukturach organizacyjnych o różnym stopniu schieirarchizowania.

4. Wystąpienia publiczne, techniki autoprezentacji,

5. Psychologiczne determinanty zachowania się ludzi w organizacjach o różnej strukturze.

6. Profil menedżera - uwarunkowania jego zachowania się i podejmowania decyzji.

7. Style kierowania-uwarunkowania, możliwości diagnozy i wyznaczniki efektywności w określonym kontekście sytuacyjnym.

8. Specyfika zarządzania/dowodzenia w grupach dyspozycyjnych.

9. Budowanie zespołów zadaniowych pracowniczych.

10. Przywództwo w organizacji.

11. Sposoby osiągania zaplanowanych celów

12. Wielokulturowość w organizacji.

13. Psychologiczne aspekty kierowania ludźmi w organizacji.

14. Grupy dyspozycyjne,

15. Podsumowanie zajęć.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

Semestralna praca pisemna,

Referat,

Dyskusja,

Kolokwium.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

• semestralna praca pisemna w postaci eseju, termin oddania- drugi tydzień 05.2020r.,

• kolokwium z tematów wymienionych w sylabusie [15 pytań,], termin- drugi tydzień 05.2020r.,

• przygotowanie i zaprezentowanie referatu, wg grafiku dla grupy dziekańskiej,

Kryteria oceny:

ocena bardzo dobra (5) - student bardzo dobrze orientuje się w problematyce organizacji i zarządzania w psychologii, bardzo dobrze zna bazy danych literatury psychologicznej, bardzo dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane narzędzia diagnostyczne do przygotowania badań psychologicznych w ww. zakresie oraz prezentacji wyników i sporządzania raportów badawczych;

ocena dobra (4) – student dobrze orientuje się problematyce organizacji i zarządzania w psychologii, dobrze zna bazy danych literatury psychologicznej, dobrze dobiera i wykorzystuje narzędzia diagnostyczne do przygotowania badań psychologicznych w ww. zakresie oraz prezentacji wyników i sporządzania raportów badawczych;

ocena dostateczna (3) – student słabo orientuje się w problematyce organizacji i zarządzania w psychologii, słabo zna bazy danych literatury psychologicznej, słabo dobiera i wykorzystuje narzędzia diagnostyczne do przygotowania badań psychologicznych w ww. zakresie oraz prezentacji wyników i sporządzania raportów badawczych;

ocena niedostateczna (2) – student nie orientuje się w problematyce organizacji i zarządzania w psychologii, nie zna bazy danych literatury psychologicznej, nie dobiera i wykorzystuje narzędzi diagnostycznych do przygotowania badań psychologicznych w ww.zakresie oraz prezentacji wyników i sporządzania raportów badawczych.

Kryteria oceny:

• semestralna praca pisemna w postaci eseju (0 ÷ 30 punktów],

• kolokwium - 15 pytań ocenianych po 10 punktów.

Skala ocen:

dst.: 80- punktów,

dst+: 81-90 punktów,

db: 91-110 punktów,

db+: 111-130 punktów,

bdb: 131-150 punktów

• przygotowanie i zaprezentowanie referatu, wg grafiku dla grupy dziekańskiej

[0÷50 punktów].

Uwagi:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz nabycie kompetencji i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)