Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia penitencjarna i resocjalizacyjna 2 WF-PS-N-PPR2
Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Psychologia penitencjarna i resocjalizacyjna 2 WF-PS-N-PPR2
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019/20_L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 8:00 - 9:30
sala 1422
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Waldemar Woźniak, Emilia Zyskowska
Literatura:

1. Bonda K., Polskie morderczynie, MUZA SA, Warszawa 2008.

2. Buss D. M., Morderca za ścianą, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

3. Hare R. D., Psychopaci są wśród nas, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.

4. Kalinowski M., Pełka J., Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2003.

5. Machel H., Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.

6. Marczak M. (red.), Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2009.

7. McWhirter J.J., McWhirter B.T., McWhirter A.M., McWhirter E.H., Zagrożona młodzież, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2001.

Zakres tematów:

1. Ewolucja zabijania.

2. Miłość a zabójstwo.

3. Mordowanie rodziców przez dzieci oraz dzieci przez rodziców.

4. Psychopatia - istota problemu.

5. Profil psychopatów - relacje, uczucia, tryb życia.

6. Polska powojenna myśl penitencjarna.

7. Współczesna penitencjarystyka - nowe przestępstwa, nowi przestępcy.

8. Ważniejsze dylematy resocjalizacyjne.

9. Oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze - programy penitencjarne.

10. Oddziaływania psychokorekcyjne - programy penitencjarne.

11. Oddziaływania przez kulturę - programy penitencjarne.

12. Sylwetki współczesnych polskich morderczyń - motywy czynów.

13. Funkcjonowanie ośrodków wychowawczych - zajęcia w terenie.

14. Funkcjonowanie zakładów poprawczych - zajęcia w terenie.

15. Funkcjonowanie zakładu karnego - zajęcia w terenie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład konwersatoryjny, metoda referatu, metoda "doświadczeń", opowiadanie, opis, "giełda pomysłów".

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe; zaliczenie w formie ustnej - na ocenę dostateczną: podstawowa znajomość materiału, na ocenę dobrą: szczegółowa znajomość materiału, na ocenę bardzo dobrą: umiejętność przeniesienia materiału na płaszczyznę praktyczną.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.