Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia religii [WF-PS-N-PRL] Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia religii [WF-PS-N-PRL]
Zajęcia: Semestr letni 2019/20 [2019/20_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala 1436
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Szydłowski
Literatura:

Głaz, S. (Red.) (2006). Podstawowe zagadnienia psychologii religii. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Głaz, S. (2009). Człowiek i jego życie religijne. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Griffith, J. L. (2013). Religia, która uzdrawia. Religia, która szkodzi. Wskazówki dla terapeutów i szukających pomocy. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Grom, B. (2009). Psychologia religii. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Grzymała-Moszczyńska, H. J. (2004). Religia a kultura: Wybrane zagadnienia z kulturowej psychologii religii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hood Jr, R. W., Hill, P. C., Spilka, B. (2018). The psychology of religion: An empirical approach. New York/London: The Guilford Press.

Ladd, K. L., Spilka, B. (2014). Psychologia modlitwy. Spojrzenie naukowe. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Niemirowski, T. (2012). Rozwój świadomości religijnej u młodzieży. Badania empiryczne osób w wieku od 12 do 24 lat. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Paloutzian, R. F. (2017). Invitation to the Psychology of Religion. New York/London: The Guilford Press.

Paloutzian, R. F., Park, C. L. (2013). Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality. New York/London: The Guilford Press.

Watts, F. (2017). Psychology, Religion, and Spirituality. Concepts and Applications. Cambridge: Cambridge University Press.

Wulff, D. (1999). Psychologia religii. Klasyczna i współczesna. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Zakres tematów:

Treści programowe:

1. Analiza komponentów świadomości religijnej.

2. Obrazy Boga - pojęcia Boga.

3. Typologie religijności – religijność personalna i apersonalna

4. Ekstaza i stany wyjątkowe. Doświadczenie objawienia i doświadczenie opętania.

5. Udział w życiu grupy religijnej.

6. Kiedy choroba psychiczna przenika życie religijne.

7. Modlitwa i zdrowie.

8. Znaczenie życia religijnego z perspektywy psychologii religii.

9. Neuropsychologia doświadczenie religijnego.

10. Kognitywne teorie religijności.

11. Teorie początków religijności.

12. Kulturowe teorie religijności.

13. Społeczna psychologia religii.

14. Metody i techniki badania religijności.

15. Religijność a duchowość. Duchowość teocentryczna i antropocentryczna. Test sprawdzający wiedzę, umiejętności i kompetencje.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki konieczne do zaliczenia ćwiczeń:

1. Liczba nieobecności nieprzekraczająca trzech (niezależnie od tego, czy są usprawiedliwione czy nie).

2. Przygotowanie prezentacji na podstawie artykułu (rozdziału) z psychologii religii oraz przygotowanie pięciu punktów do dyskusji (brak przygotowania skutkuje obniżeniem oceny o 1,0).

3. Aktywny udział w zajęciach (nieprzygotowanie do ćwiczeń skutkuje obniżeniem oceny o 0,5).

4. Zaliczenie testu.

Kryteria ocen:

Wiedza:

- na ocenę 5 (bdb.): bardzo dobrze wyjaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące struktury religijności, objaśnia formy życia religijnego oraz charakteryzuje znaczenie życia religijnego z perspektywy psychologii religii, zna podstawowe narzędzia do pomiaru religijności.

- na ocenę 4 (db.): dobrze wyjaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące struktury religijności, objaśnia formy życia religijnego oraz charakteryzuje znaczenie życia religijnego z perspektywy psychologii religii, zna podstawowe narzędzia do pomiaru religijności.

- na ocenę 3 (dst.): słabo wyjaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące struktury religijności, objaśnia formy życia religijnego oraz charakteryzuje znaczenie życia religijnego z perspektywy psychologii religii, zna podstawowe narzędzia do pomiaru religijności.

- na ocenę 2 (ndst.): nie wyjaśnia podstawowych zagadnień dotyczących struktury religijności, nie objaśnia form życia religijnego oraz nie charakteryzuje znaczenia życia religijnego z perspektywy psychologii religii, nie zna podstawowych narzędzi do pomiaru religijności.

Umiejętności:

- na ocenę 5 (bdb.): bardzo dobrze porządkuje zagadnienia podjęte w prezentacji, poddaje krytyce w ramach dyskusji, posługuje się narzędziami do badania religijności.

- na ocenę 4 (db.): dobrze porządkuje zagadnienia podjęte w prezentacji, poddaje krytyce w ramach dyskusji, posługuje się narzędziami do badania religijności.

- na ocenę 3 (dst.): słabo porządkuje zagadnienia podjęte w prezentacji, poddaje krytyce w ramach dyskusji, posługuje się narzędziami do badania religijności.

- na ocenę 2 (ndst.): nie porządkuje zagadnień podjętych w prezentacji, nie poddaje krytyce w ramach dyskusji, nie posługuje się narzędziami do badania religijności.

Kompetencje (Postawy):

Dyskutuje nad poruszanymi zagadnieniami z zakresu religijności, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, wykazuje się odpowiedzialnością za wypowiadane słowo, zachowuje otwartość na różne formy życia religijnego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)