Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Percepcja widzenia [WF-PS-NPW] Semestr letni 2019/20
Wykład monograficzny, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: WM: Percepcja widzenia [WF-PS-NPW]
Zajęcia: Semestr letni 2019/20 [2019/20_L] (zakończony)
Wykład monograficzny [WYK_MON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 1424
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Olaf Truszczyński
Literatura:

Abegg, M., Sharma, N. i Barton, J. S. (2012). Antisaccades generate two types of saccadic inhibition. Biological Psychology, 89 (1), 191-194.

Andre, J., Owens, A. i Harvey, L. O. (2003). Visual perception: the Influence of H. W. Leibowitz. Washington, DC: American Psychological Association.

Bednarek, H. (2011). Czy piloci ulegają złudzeniom percepcyjnym. Poznawcze uwarunkowania dezorientacji przestrzennej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Bednarek, H., Truszczyński, O. (2010). Analiza cech i struktury temperamentu pilotów preferujących zależny i niezależny od pola styl poznawczy, Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 1, 16, s. 9-15.

Bednarek, H., Wutke, K., Truszczyński, O. (2013). Cognitive determinants of efficiency of pilot’s behavior in condition of visual illusion. International Journal of Aviation Psychology, 3, 23, 267-287. .

Carpenter, R. H. S. (1999). Visual selection: neurons that make up their minds. Current Biology, 9 (16), 595 – 598.

Castro C., Candida, Visual Demands and Driving. Human Factor of Visual and Cognitive Performance in Driving, CRC Press 2009, s. 1-29

Dawson, M. R. W. i Thibodeau, M. H. (1998). The effect of adapting luminance on the latency of visual search. Acta Psychologica, 99, 115 – 139.

Dekker, S. i Hollnagel, E. (2004). Human factors and folk models. Cognition, Technology & Work, 6, 79-86.

Duchowski, A. (2007). Eye tracking methodology. Theory and practice. London: Springer-Verlag.

Dusenbery, D. B. (1992). Sensory ecology: how organisms acquire and respond to information. New York: W. H. Freeman.

Endsley, M. R

Zakres tematów:

1. Wstęp. Cel wykładu i jego uzasadnienie

2. Światło i jego wpływ na funkcjonowanie człowieka

3. Charakterystyka bodźca świetlnego

3.1. Psychologia światła

3.2. .Wpływ zmiennych warunków świetlnych na poziom bezpieczeństwa transportu

4. Formowanie obrazu wzrokowego w mózgu.

4.1.Charakterystyka receptorów wzrokowych

5. Oko i mózgowa kora wzrokowa

6. Przetwarzanie informacji wzrokowej centralne i peryferyczne

7. Percepcja człowieka-operatora

8. Wzrokowe czynności percepcyjne

9. Ekologiczna Teoria Percepcji Gibsona

10. Funkcje percepcji i działania 4.4.

11. Ruchy oka

11.1 Ruchy skokowe i fiksacyjne oka

12. Przeszukiwanie wzrokowe w transporcie lotniczym i drogowym

13. Mechanizmy uwagi wzrokowej

14. Selekcjonowanie informacji wzrokowej

15. Koncepcja uwagi wzrokowej

15.1. Model Treisman i Gelade

15.2 . Model Posnera

15.4 Model Findlaya i Walkera

15.5. Model Fischera

15.6. Model Ittiego/Kocha

16. Badania naukowe w obszarze percepcji widzenia w transporcie lotniczym i drogowym

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykłady prowadzone za pomocą projektora multimedialnego,a także prowadzona jest dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, studia przypadków.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną testu końcowego z percepcji widzenia, prezentacji Power Point w języku angielskim oraz aktywności studenta na wykładach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)