Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium z psychologii rozwojowej i wychowawczej [WF-PS-N-RRW] Semestr letni 2019/20
Seminarium, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium z psychologii rozwojowej i wychowawczej [WF-PS-N-RRW]
Zajęcia: Semestr letni 2019/20 [2019/20_L] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 1422
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Elżbieta Trzęsowska-Greszta
Literatura:

Jerzy Brzeziński (2003). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Wiesław Szymczak (2010). Podstawy statystyki dla psychologów. Podręcznik akademicki. Warszawa: Difin.

Maria Węglińska. (2013). Jak pisać pracę magisterską (eBook). Poradnik dla studentów. Kraków: Impuls.

Jarosław Zieliński. (2012). Metodologia pracy naukowej. Wydawnictwo: Aspra

Robert C. Carson, James N. Butcher, Susan Mineka. (2003). Psychologia zaburzeń. Człowiek we współczesnym świecie. T 1 i 2. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Martin E.P. Seligman, Elaine F. Walker, David L. Rosenhan. (2003). Psychopatologia. Wydawnictwo: Zysk i S-ka

Zakres tematów:

Zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży, zaburzenia rodziny, psychologia chorego somatycznie: zmaganie się z chorobą i bólem, zmiana wartości i poczucia sensu życia w obliczu zagrożenia życia.

Harmonogram pracy:

Semestr 1:

Ustalenie tematu pracy

Przygotowanie bibliografii

Wstępne przygotowanie części teoretycznej

Sformułowanie hipotez badawczych

Przygotowanie scenariusza badań

Semestr 2:

Przygotowanie narzędzi badawczych

Badania pilotowe

Wykonanie badań.

Semestr 3:

Opracowanie statystyczne

Analiza danych

Dyskusja wyników

Wnioski

Semestr 4:

Napisanie kompletnej pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Prezentacje kolejnych etapów pracy studenta, dyskusja, konsultacje indywidualne i grupowe.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

Semestru 1: Przedstawienie kompletnego scenariusza badań

Semestru 2: Przedstawienie danych surowych.

Semestru 3: Przedstawienie części empirycznej pracy.

Semestru 4: Złożenie kompletnej pracy magisterskiej.

Uwagi:

Grupa seminarium przeznaczona WYŁĄCZNIE dla studentów IV roku

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)