Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium [WF-ZPS-SE1] Rok akademicki 2019/20
Seminarium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium [WF-ZPS-SE1]
Zajęcia: Rok akademicki 2019/20 [2019/20] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (nieparzyste), 17:00 - 18:30
sala 1424
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Jarosław Jastrzębski
Literatura:

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Boyraz, G., Waits, J. B., Felix, V. A. (2014). Authenticity, life stisfaction, and distress: a longitudinal analysis. Journal of Counseling Psychology, 61(3), 498-505.

Butler, J., & Kern, M. L. (2016). The PERMA-Profiler: A brief multidimensional measure of flourishing. International Journal of Wellbeing, 6(3), 1-48

Fowers, B. J., Laurenceau, J.-P., Penfield, R. D., Cohen, L. M., Lang, S. F., Owenz, M. B., & Pasipanodya, E. (2016). Enhancing relationship quality measurement: The development of the Relationship Flourishing Scale. Journal of Family Psychology, 30(8), 997–1007.

Frankl, V.E. (2010). Wola Sensu. Założenia i zastosowania logoterapii. Warszawa: Wydawnic-two Czarna Owca.

Frankl, V.E. (2013). Człowiek w poszukiwaniu sensu. Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2013.

Fromm, E. (1999). Mieć czy być? Poznań: Rebis.

Fromm, E. (2014). Ucieczka od wolności. Warszawa: Czytelnik.

Fwers, B. J., Owenz, M. B. (2010). A eudaimonic theory of marital quality. Jurnal of Family Theory and Review, 2(4), 334-352.

Georg, L. S., Park, C. L. (2016). The Multidimensional Existential Meaning Scale: A tripartite approach to measuring meaning in life. The Journal of Positive Psychology, XX, 613-627.

Kern, M. L., Waters, L. E., Adler, A., White, M. A. (2015). A multidimensional approach to measuring well-being in students: Application of the PERMA framework, 10(3), 262-271.

Łukaszewski, W. (2010). Udręka Życia. Sopot: Smak Słowa.

Maslow, A. (2014). Motywacja i osobowość. Warszawa: PWN.

Morgan, J., Farsides, T. (2009). Psychometric evaluation of meaningful life measure. Journal of Happiness Studies, 10(3), 351-366

Morgan, J.,Robinson, Oliver. (2013). Intrinsic aspirations and personal meaning across adulthood: Conceptual interrelations and age/sex differences. Developmental Psychology, Vol 49(5), 999-1010.

Park, N., Peterson, Ch., Szvarca, D., i inni. (2016). Positive Psychology and Physical Health: Research and Applications. American Journal of Lifestyle Medicine, 10(3), 200-206.

Stocki, R., Nęcka, E. (2009). Jak pisać prace z psychologii. Kraków: TAiWPN Universitas.

Wood, A. M., Linley, A. P., Maltby, J., Baliousis, M., Joseph, S. (2008). The Authentic Personality: A Theoretical and Empirical Conceptualization and the Development of the Authenticity Scale. Journal of Counseling Psychology, 55 (3), 385-399.

Yalom, I. D. (2008). Patrząc w słońce. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Yalom, I. D. (2008). Psychoterapia egzystencjalna. Warszawa: - Instytut Psychologii Zdrowia.

Yalom, I. D. (2014). Kat miłości. Warszawa: Czarna Owca.

Yalom, I. D. (2014). Mama i sens życia. Warszawa: Czarna Owca.

Yalom, I. D. (2015). Istoty ulotne. Warszawa: Czarna Owca.

Zakres tematów:

Wybór problemów badawczych, podejmowanych przez uczestników seminarium zależy od ich indywidualnych zainteresowań. Aczkolwiek ogólny kierunek badań dotyczy egzystencjalnych uwarunkowań poczucia szczęścia, jakości życia, dobrostanu psychologicznego (well-being), ze szczególnym uwzględnieniem: świadomości własnej śmiertelności, egzystencjalnej odpowiedzialność i zarządzania własnym życiem, poczucia sensu w życiu, zaspokojenia potrzeb podstawowych i autentyczności życia.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Dyskusja w grupie, konsultacje indywidualne, wystąpienia seminarzystów, których celem jest zaprezentowanie kolejnych etapów ich pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest:

(1) obecność na zajęciach;

(2) aktywne uczestnictwo w seminariach;

(3) przygotowanie wprowadzenia teoretycznego do własnych badań, to znaczy: zaprezentowanie teoretycznych podstaw badań i głównego problemu badawczego, osadzenie go w teorii/ teoriach psychologicznych i wyprowadzenie z nich pytań i hipotez badawczych;

(4) dobrze uzasadniony dobór grupy badawczej i narzędzi badawczych;

(5) przeprowadzenie badań i wprowadzenie pozyskanych danych do SPSS;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)