Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pozwolenia, zezwolenia, koncesje w gospodarce odpadami WB-IS-II-12-33
Semestr letni 2019/20
Wykład, grupa nr 9

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pozwolenia, zezwolenia, koncesje w gospodarce odpadami WB-IS-II-12-33
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019/20_L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 15:45 - 17:15
sala 1526
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Agnieszka Poniatowska
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rosik-Dulewska Czesława, Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019

2. Bernard Bilitewski, Georg Härdtle, Klaus Marek, Podręcznik gospodarki odpadami : teoria i praktyka, Warszawa : Wydaw. "Seidel-Przywecki", 2003

Literatura dodatkowa:

• Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska

• Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

• www.biznes.gov.pl

• www.mos.gov.pl

• www.odpady.net.pl

• http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/podserwis/serwis-gospodarka-odpadami,10,0.html

• http://samorzad.pap.pl/lista/redakcyjne.smieci/

• http://portalkomunalny.pl/gospodarka-odpadami/

• http://emas.gdos.gov.pl/

Zakres tematów:

Zakres:

• Przepisy prawne w gospodarce odpadami

• Pozwolenia w gospodarce odpadami

• Koncesje w gospodarce odpadami

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład, wykorzystujący różne źródeł wiedzy, na których studenci zostaną zapoznani z pozwoleniami, zezwoleniami, koncesjami w gospodarce odpadami.

Metody dydaktyczne:

a) Metody podające:

- wykład problemowy - omówione zostaną problemy w zakresie pozwoleń, zezwoleń, koncesji w gospodarce odpadami

- wykład konwersatoryjny - połączony z aktywnością słuchaczy, skierowaną na rozwiązanie problemów praktycznych dotyczących pozwoleń, zezwoleń, koncesji w gospodarce odpadami.

b) Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):

- problemowe (analizowanie i rozwiązywanie przez studentów konkretnych, rzeczywistych sytuacji problemowych w zakresie pozwoleń, zezwoleń, koncesji w gospodarce odpadami).

Weryfikacja:

IS2P_W01 - udział w zajęciach, zaliczenie egzaminu

IS2P_W02 - udział w zajęciach, zaliczenie egzaminu

IS2P_U01 - udział w zajęciach, zaliczenie egzaminu

IS2P_U12 - udział w zajęciach, zaliczenie egzaminu

IS2P_U15 - udział w zajęciach, zaliczenie egzaminu

IS2P_K01 - udział w zajęciach, zaliczenie egzaminu

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

Na ocenę końcową składa się ocena z testu.

100% obecności na wykładach podnosi ocenę o 0.5 stopnia

Punktacja:

≥91% - 5.0

81-90% - 4.5

71-80% - 4.0

61-70% - 3.5

60-51%- 3.0

<50% - 2.0

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.