Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaburzenia osobowości WF-PS-N-ZOS
Semestr letni 2019/20
Wykład monograficzny, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Zaburzenia osobowości WF-PS-N-ZOS
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019/20_L) (zakończony)
Wykład monograficzny (WYK_MON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala 1425
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 64
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Cezary Żechowski
Literatura:

L. Cierpiałkowska i Emilia Soroko - Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.

J.F. Clarkin, P. Fonagy, G. O. Gabbard - Psychoterapia psychodynamiczna zaburzeń osobowości. Podręcznik kliniczny, WUJ, Kraków 2013

Zakres tematów:

1. Student potrafi wymienić i opisać główne zaburzenia osobowości.

2. Student potrafi zdefiniować i wymieć objawy występujące w głównych zaburzeniach osobowości.

3. Student potrafi posługiwać się klasyfikacjami zaburzeń psychicznych osobowości ICD-10 i DSM-V.

4. Student potrafi wymienić przyczyny powstawania zaburzeń osobowości, opisuje interakcje czynników ryzyka, definiuje pojęcia wieloczynnikowej etiologii i patogenezy.

5. Student potrafi opisać rozpowszechnienie, przebieg i rokowanie w głównych zaburzeniach osobowości.

6. Student potrafi wymienić podstawowe formy oddziaływań psychologicznych skutecznych w leczeniu zaburzeń osobowości.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

wykład, dyskusje, opisy przypadków, analiza filmów,

Metody i kryteria oceniania:

Esej poświęcony wybranemu zaburzeniu osobowości na zakończenie cyklu wykładów.

Ocena opiera się o kryteria:

1. student właściwe używa głównych pojęć opisujących zaburzenia osobowości,

2. student rozumie specyfikę poszczególnych zaburzeń osobowości - ich objawy, występowanie typowych zachowań, trudności w funkcjonowaniu społecznym oraz mechanizmy obronne,

3. student potrafi dokonać wstępnej oceny zaburzeń osobowości na podstawie opisu przypadku lub interakcji w wybranych dziełach literackich lub filmowych,

Za całą pracę można uzyskać od 0 do 6 punktów.

Oceny:

5 (bardzo dobry) - 6-5 pkt.,

4 (dobry) - 4-3 punkty,

3 (dostateczny) - 2 punkty,

0 (niedostateczny) - 1-0 punkty,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.