Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie z psychologii [WF-R-PS-SEM] Semestr letni 2019/20
Seminarium Doktoranckie, grupa nr 9

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium doktoranckie z psychologii [WF-R-PS-SEM]
Zajęcia: Semestr letni 2019/20 [2019/20_L] (zakończony)
Seminarium Doktoranckie [SEMDOK], grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 16:45 - 18:15
sala 1435
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Strona domowa grupy: https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Zemojtel-Piotrowska
Literatura:

Wynikająca z przyjętego tematu pracy doktorskiej

Zakres tematów:

narcyzm, dobrostan psychiczny, gry ekonomiczne, związki romantyczne, zaufanie

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

metoda projektu, konwersatorium

weryfikacja: ocena postępów pracy - w oparciu o przedstawione wyniki badań, a w szczególności (II rok) przygotowane publikacje raportujące wyniki badań własnych doktoranta (anglojęzyczne)

Metody i kryteria oceniania:

Student II roku zobligowany jest do napisania jednego tekstu pierwszoautorskiego i co najmniej jednego we współautorstwie, który zostanie złożony do publikacji w czasopiśmie z listy JCR

przygotowanie i złożenie projektu Preludium.

Warunkiem zaliczenia jest spełnenienie wyżej wymienionych kryteriów. Przyjęcie do druku tekstu we współautorstwie - ocena dobra, przyjęcie do druku dwóch lub więcej tekstów, w tym - pierwszoautorskiego - ocena bardzo dobra.

Student powinien realizować badania wynikające z przyjętego harmonogramu pracy zmierzającej do uzyskania stopnia doktora (uzgodnionego z opiekunem naukowym)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)