Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia i Ekologia Bałtyku [WF-OB-BIEB] Semestr letni 2019/20
Wykład monograficzny, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Biologia i Ekologia Bałtyku [WF-OB-BIEB]
Zajęcia: Semestr letni 2019/20 [2019/20_L] (zakończony)
Wykład monograficzny [WYK_MON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Krzysztof Opaliński
Literatura:

Andrulewicz E., Wielgat M. 1995 – Ochrona przyrody środowiska morskiego. W: M. Przewoźniak (red.) Ochrona przyrody w regionie gdańskim – Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 153-158

Demel K. 1974 – Życie morza – Wydawnictwo Morskie, Gdańsk, 431 pp (wszystkie wydania)

Halba R. 1998 - Bałtyk i wybrzeże Bałtyku. W: K.A. Dobrowolski, Lewandowski K. (red.) Ochrona środowisk wodnych i błotnych w Polsce – Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN , Dziekanów, 135-151

Łomniewski K., Mańkowski W., Zaleski J. 1975 – Morze Bałtyckie – PWN, Warszawa, 508 pp

Szymelfenig M., Urbański J. 1998 - Morze Bałtyckie. O tym warto wiedzieć – Polski Klub Ekologiczny, Gdańsk, 128 pp (Zeszyty Zielonej Akademii 7)

Żmudziński L. 1990 – Świat zwierzęcy Bałtyku. Atlas makrofauny – Wydawnictawa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 196 pp

Zakres tematów:

1. Wszechocean, morza szelfowe, wody słonawe, estuaria. Woda słona i słodka – skład rozpuszczonych soli.

2. Czy Bałtyk jest morzem: głębokość, zasolenie, połączenie ze Wszechoceanem, pływy.

3. Bogactwa naturalne Bałtyku: ryby, piasek, fale, bursztyn, wiatr, turystyka.

4. Strefy biotyczne w Bałtyku: psmmon i litoral, neuston i pleuston, plankton i nekton

5. Bentos – po co formy larwalne. Bentos – typy dna i ich fauna.

6. Wpływ zasolenia na wielkość zwierząt. Świecenie morza – dlaczego Bałtyk nie świeci?

7. Historia geologiczna Bałtyku i jego fauny

8. Wlewy i ich fauna i flora. Formy reliktowe. Fauna słodkowodna w Bałtyku.

9. Gatunki inwazyjne.

10. Zagrożenia antropogeniczne Bałtyku. Eutrofizacja.

11. Chemizacja rolnictwa. Rurociągi i katastrofy morskie. Pozostałości wojny

12. Jak chronić Bałtyk: spływ rzekami. Ochrona wybrzeży – czy ma sens?

13. Kwoty połowowe, foki i delfiny.

14. Zalew Wiślany- po co przekopywać Mierzeję?

15. Wody terytorialne i strefy ekonomiczne na Bałtyku.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład bogato ilustrowany slajdani i pokazami artefaktów (zbiory prywatne

Kryteria oceny: zgodność tytułu i treści, dobór źródeł i prawidłowe cytowania, oryginalność podejścia do tematu, poprawna konstrukcja formalna, wykorzystanie materiału ilustracyjnego, wyciąganie wniosków z analizowanych źródeł.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: napisanie eseju na wybrany temat (spośród przedstawionych przez prowadzącego)

Utrzymanie się z zadanej objętości, zamieszczenie oryginalnych rysunków, tabel itp. materiałóów faktograficznych, kozystanie z wielu źródeł, poprawna bibliografia: 5;

Jak wyżej, ale bez materiały faktograficznego (lub kserokopie): 4,5 - 4;

Korzystanie wyłącznie ze źródeł internetowych: 4 - 3,5;

Ubóstwo merytoryczne, zbyt obfite przepisywanie ze źródeł ( a nie własna ich interpretacja, brak krytycyzmu w stosunku do źródeł): 3- 2;

Brak bibliografii -2.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)