Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawa człowieka w legislacji [WP-PR-MON-PCwL] Semestr letni 2019/20
Wykład monograficzny, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawa człowieka w legislacji [WP-PR-MON-PCwL]
Zajęcia: Semestr letni 2019/20 [2019/20_L] (zakończony)
Wykład monograficzny [WYK_MON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 1763
Kampus Wóycickiego Bud. 17 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Katarzyna Grzelak-Bach
Literatura:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – rozdziały I i II

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Prawa człowieka, W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek, Warszawa 2018

Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny, A. Bodnar, Warszawa 2018

Podstawy międzynarodowej ochrony praw człowieka. Zarys wykładu z materiałami źródłowymi, M. Balcerzak, Toruń 2017

Polskie prawo konstytucyjne, zarys wykładu, L. Garlicki, Warszawa 2017

Ochrona Praw Człowieka po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych, J. A. Rybczyńska oraz A. Demczuk, Lublin 2012

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich, T. Jasudowicz, J. Bartosiewicz, R. Fordoński, Olsztyn 2012

Ochrona praw człowieka w Rzeczypospolitej polskiej na tle standardów europejskich, K. Machowicz, Lublin 2009

Polska wobec europejskich standardów praw człowieka, T. Jasudowicz, Toruń 2001

Zakres tematów:

Uwypuklenie istoty ochrony praw i wolności w projektach aktów normatywnych, ma pokazać studentom, iż aktualnie temat praw człowieka jest traktowany marginalnie, co doprowadza do odpowiedzialności finansowej, ale też politycznej państwa. Dodatkowo omówiona zostanie rola Rady Ministrów, Sejmu oraz Senatu w kontekście realizacji tzw. środków generalnych wynikających z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Ponadto na konkretnych przykładach konkretnych orzeczeń ETPC oraz TK poprzez zajęcia warsztatowe, studenci dokonają analizy przepisów prawnych, w kontekście realizacji praw i wolności, poznają kierunki działań zmierzających do wykonywania orzeczeń ETPC oraz TK a także przeprowadzone zostaną zajęcia symulacyjne.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Studenci szczegółowo zapoznają się z wagą realizacji praw i wolności gwarantowanych Konstytucją RP ale również aktami prawa międzynarodowego, regulującymi obowiązki państwa w tym zakresie

W systemie krajowym, omówione zostaną: zasada godności i wolności człowieka (art. 30 i art. 31 ust.1 i ust. 2 Konstytucji RP), zasada proporcjonalności (art. 31 ust.3 Konstytucji RP), limitacja praw i wolności, zasada równości (art. 32 i art. 33 Konstytucji RP)

Ponadto przedstawione będą zobowiązania i zadania państwa, w kontekście przypisania do poszczególnych praw i wolności. Ochrona wolności i praw osobistych w Konstytucji RP. Ochrona wolności i praw politycznych w Konstytucji RP. Ochrona wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych w Konstytucji RP.

Instytucjonalne i proceduralne gwarancje ochrony praw człowieka w systemie wewnętrznym oraz systemie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem systemu europejskiego. Relacje zachodzące między wewnętrznym systemem ochrony praw człowieka a system międzynarodowym, w szczególności systemem europejskim.

Ponadto będą bez trudu dostrzegać ewentualne problemy z zakresu praw i wolności, w przedkładanych projektach aktów normatywnych.

Nabędą wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie działań niwelujących w przyszłości stwierdzanie bądź niekonstytucyjności rozwiązań legislacyjnych bądź ich niezgodności z normami prawa międzynarodowego.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, metody case study, praca na dokumentach źródłowych

Uwagi:

Wykład monograficzny dla Prawa Stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)