Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WS-SO-PS-SEML] Semestr zimowy 2019/20
Seminarium licencjackie, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WS-SO-PS-SEML]
Zajęcia: Semestr zimowy 2019/20 [2019/20_Z] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 16:45 - 18:15
sala 410
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Elżbieta Bojanowska
Literatura:

- Bereźnicki F., Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Impuls, Kraków 2010.

- Pawlik K., Zenderowski R., Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2010.

- Babbie E., Badania społeczne w praktyce, tłum. W. Betkiewicz, PWN, Warszawa 2004.

- Frankfort-Nachmias C., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, tłum. E. Hornowska, Wydawnictwo Zysk i s-ka, Poznań 2001.

- Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Warszawa: Difin, 2005

- Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.

- Literatura adekwatna do tematu pracy licencjackiej

Zakres tematów:

Problematyka związana z polityką społeczną, a w sposób szczególny z pracą socjalną.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Student :

- ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pracy socjalnej, w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych.

- posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

- zna i rozumie podstawowe zasady ochrony własności, w tym również w zakresie własności intelektualnej i prawa autorskiego (w kontekście zadań studenta, jako twórcy tekstów, projektów, itp.,)

- przygotowuje pracę dotyczące problematyki społecznej, w szczególności pomocy społecznej

- umie ująć swoją wypowiedź w sposób uwzględniający kontekst teoretyczny i wykorzystuje zróżnicowane źródła.

-potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii.

ECTS:

obecność na zajęciach - 25-30 godz.

przygotowanie do zajęć - 15-10 godz.

przygotowanie pracy dyplomowej - 35-40 godz.

konsultacje - 10 godz.

suma - 75-90 godz. = 3 pkt.

Metody i kryteria oceniania:

Prowadzący przyjmuje do sprawdzenia tylko teksty, spełniające wymagania formalne (poprawność językowa, właściwie sporządzone przypisy i bibliografia, dopracowana szata graficzna).

Warunkiem zaliczenia semestru jest:

1. zatwierdzenie tematu pracy do 17 grudnia 2019 r.

3. zatwierdzenie spisu treści, jednego rozdziału oraz bibliografii pracy dyplomowej

Uwagi:

wymagania wstępne:

Umiejętność znajdowania i wykorzystywania literatury przedmiotu, pozyskiwania pierwotnych i wtórnych danych empirycznych, poprawnego formułowania hipotez, prowadzenia analizy oraz wyrażania myśli na piśmie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)