Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WS-SO-PS-SEML] Semestr zimowy 2019/20
Seminarium licencjackie, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WS-SO-PS-SEML]
Zajęcia: Semestr zimowy 2019/20 [2019/20_Z] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 109a
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Justyna Kurtyka-Chałas
Literatura:

Literatura:

1. Markiewicz H., O cytatach i przypisach, Kraków 2004

2. Szymanek K., Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa 2008.

3. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000.

Zakres tematów:

W trakcie seminarium omawiane są poszczególne etapy pisania pracy licencjackiej, sporządzania planu pracy, wstępu, zakończenia, struktury poszczególnych rozdziałów. Studenci uczą się technicznych i merytorycznych zagadnień związanych z przygotowywaną pracą.

Seminarium jest też miejscem dyskusji merytorycznych nad poszczególnymi tematami prac, stwarza okazję do dyskusji, stawiania hipotez i wysuwania własnych wniosków.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- wykład

- analiza dokumentów (artykułów naukowych, publikacji)

Student posiada wiedzę z zakresu:

- różnych rodzajów struktur i instytucji społecznych,

Student potrafi:

- przygotowywać prace pisemne i ustne w języku polskim dotyczące problematyki społecznej, w szczególności pomocy społecznej lub pracy socjalnej;

- ujmuje swoją wypowiedz w sposób uwzględniający kontekst teoretyczny i wykorzystuje zróżnicowane źródła.

W zakresie kompetencji społecznych student:

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł nowoczesnych technologii;

- uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane odmiennym położeniem kulturowym i społecznym.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość dwóch nieobecności w semestrze).

2. Ocena zaangażowania studenta w prace wykonywanie podczas seminarium.

3. Ocena merytoryczna i metodyczna pracy dyplomowej

W I semestrze 2019/2020 warunkiem zaliczenia seminarium jest napisanie i przedstawienie dwóch rozdziałów pracy licencjackiej, z dokładną bibliografią.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)