Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z prawa konstytucyjnego i Unii Europejskiej [WK-N-PKiUE] Semestr zimowy 2019/20
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wybrane zagadnienia z prawa konstytucyjnego i Unii Europejskiej [WK-N-PKiUE]
Zajęcia: Semestr zimowy 2019/20 [2019/20_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:15 - 16:45
sala 405
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Michał Poniatowski
Literatura:

Podstawowe zródło

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

Literatura

J. Mordwiłko, Wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego, Wyd. Liber,

Warszawa (dowolone wydanie)

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wyd. Liber, Warszawa

(dowolne wydanie)

Literatura fakultatywna

M. Poniatowski, Podstawy finansowania nauczania religii w szkołach publicznych z

budzetu panstwa, [w:] Religia i etyka w edukacji publicznej, J. Krukowski, P. Sobczyk,

M. Poniatowski (red.), Warszawa 2014, s. 169-209.

Współdziałanie miedzy panstwem a Kosciołem na rzecz ubogich, [w:] Katolickie

zasady relacji panstwo-Kosciół a prawo polskie, J. Krukowski, M. Sitarz, H. Stawniak

(red.), Lublin 2015, s. 307-322.

Zakres tematów:

Zasady ustrojowe

Wolnosci, prawa i obowiazki człowieka i obywatela

Zródła prawa konstytycyjnego i wspólnotowego

Sejm i Senat

Prezydent

Rada Ministrów i administracja rzadowa

Samorzad terytorialny

Sady i trybunały

Organy kontroli panstwowej i ochrony prawa

Finanse publiczne

Stany nadzwyczajne

Zmiana konstytucji

Organy Unii Europejskiej

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład z dyskusją, analiza kazusów; bieżąca kontrola wiedzy, kompetencji i umiejętności, egzamin ustny

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA:

ocena ndst (2) student nie zna podstawowych instytucji prawnych, problematyki oraz orzecznictwa związanych z

przedmiotem zajęć,

ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym.

ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska

ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

UMIEJĘTNOŚCi:

ocena ndst (2) student nie potrafi dokonywać samodzielnej wykładni obowiązujących przepisów związanych z przedmiotem

zajęć jak również przedstawić wywodu prawniczego,

ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym.

ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska

ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

KOMPETENCJE:

- ocena ndst (2) - student nie potrafi potrafi formułować własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwag krytyczne oraz nie

widzi potrzeby stałego obowiązku poznawania przepisów i aktualnego orzecznictwa związanego z przedmiotem zajęć

ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym.

ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska

ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

na ocenę końcową składa się ocena z egzaminu ustnego, podczas którego student musi wykazać się odpowiednia

znajomością źródeł prawa oraz literatury przedmiotu oraz osiągnieciem efektów kształcenia w skali ocen od niedostatecznej

(2) do bardzo dobrej (5)

Uwagi:

1-2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)